Zpráva

Rozpočtová opatření 2020

Usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 bylo radě kraje svěřeno v roce 2020 provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2020 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2019.


78. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 13. 1. 2020 tato rozpočtová opatření:


79. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 27. 1. 2020 tato rozpočtová opatření:


80. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 10. 2. 2020 tato rozpočtová opatření:

frame-scrollup