Zpráva

Schéma organizační struktury KÚ MSK vč. uvedení vedoucích zaměstnanců

Informace poskytla: 12. 1. 2017, Ing. Jana Pustelníková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 13. 1. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje schéma organizační struktury úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly přípisem č. j. MSK 2174/2017 ze dne 12. 1. 2017 zaslány požadované informace, které jsou uloženy níže v příloze. Žadateli bylo rovněž sděleno, že požadované informace může najít na webové stránce Organizační struktura úřadu.

frame-scrollup