Zpráva

Sdělení, jakým způsobem může žadatel uplatnit své právo na informace, když je mu upřeno a jak si může svobodně vybrat poskytovatele zdravotních služeb

Informace poskytla: 31. 3. 2017, Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 12. 4. 2017

Předmět žádosti:
Předmětem žádosti je stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a žádost krajskému úřadu, aby sdělil, jakým způsobem má žadatelka uplatnit své právo na informace, a jak si může svobodně vybrat poskytovatele zdravotních služeb.

Poskytnuté informace:
Žadatelce byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 42459/2017 ze dne 28. 3. 2017, který je uveden níže v příloze.

frame-scrollup