Zpráva

Sdělení v rámci šetření VOP

Informace poskytl: 26. 3. 2019, Mgr. Michal Swider; odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 29. 3. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje v souvislosti s jeho podnětem učiněným u Veřejného ochránce práv a týkajícím se rozhodování o námitkách podjatosti a systémové podjatosti Městského úřadu Nový Jičín, kopii sdělení v rámci šetření úřadu veřejného ochránce práv.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 37209/2019 ze dne 26. 3. 2019, která je uložena níže.

frame-scrollup