Zpráva

Seznam a adresář obecních a městských úřadů

Informace poskytla: 7. 6. 2018, Ing. Jana Pustelníková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 7. 6. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje ve formátu Microsoft Excel seznam obcí v kraji, jejich obecních či městských úřadů a zároveň jejich sídel.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 84445/2018 ze dne 7. 6. 2018. Rovněž mu bylo sděleno, že požadované informace, může najít na webové stránce https://www.msk.cz/verejna_sprava/obce3.html. Byl upozorněn, že přehled základních údajů o obcích vč. adres je aktualizován na základě sdělení od samotných obcí, přičemž tyto nemají zákonnou povinnost kraji tyto údaje zasílat. Požadovaný seznam je uložen níže.

frame-scrollup