Zpráva

Seznam obcí a měst Moravskoslezského kraje

Informace poskytla: 26. 4. 2017, Ing. Jana Pustelníková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 26. 4. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání seznamu všech obcí kraje ve formátu Microsoft Excel s tím, že u každé obce bude uvedena adresa, IČ, kraj, bývalý okres, adresa webových stránek, e-mail e-podatelny, telefonní číslo, počet obyvatel, jméno starosty, telefonní a e-mailový kontakt na starostu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byl přípisem č. j. MSK 51598/2017 ze dne 26. 4. 2017 v požadovaném formátu Microsoft Excel zaslán seznam obcí a měst Moravskoslezského kraje s údaji v rozsahu dle žádosti a v podobě, v jaké byly krajskému úřadu předány jednotlivými obcemi a městy. Tento seznam je uveden níže v příloze. Pokud jde o e-mailové adresy starostů obcí, tak tam, kde je krajský úřad od obcí obdržel, jsou uvedeny. V ostatních případech máme za to, že speciální adresy na starosty obcí nejsou.

Dále bylo žadateli sděleno, že požadované informace může najít na webové stránce www.msk.cz, konkrétně pak /verejna_sprava/obce3.html. Pokud by požadoval další informace o jednotlivých obcích, nalezne je na těchto webových stránkách, na které se dostane přes uvedený odkaz, a to po rozkliknutí názvu jednotlivých obcí v tomto odkazu.

Žadatel byl upozorněn, že přehled základních údajů o obcích vč. adres je aktualizován na základě sdělení od samotných obcí, přičemž tyto nemají zákonnou povinnost KÚ MSK tyto údaje zasílat.

frame-scrollup