Zpráva

Seznam oprávnění k provozování stanice technické kontroly

Informace poskytl: 7. 9. 2018, Ing. Jiří Macošek, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 7. 9. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje seznam držitelů oprávnění, resp. žadatelů o oprávnění k provozování stanice technické kontroly k datu podání žádosti.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 124766/2018 ze dne 7. 9. 2018 sděleno, že držiteli oprávnění k provozování STK jsou všechny subjekty uvedené v seznamu stanic technické kontroly, jenž je zveřejněný na webu krajského úřadu pod odkazem: https://www.msk.cz/cz/doprava/stanice-technicke-konktroly-41463/, a dále subjekty:
- SB Company, a.s., IČ: 28446909 – STK pro traktory, provozovna: Krnovská 1020/16, Bruntál, datum zahájení dne 19. 10. 2019;
- STK Kravaře, s.r.o., IČ: 05478413 – STK pro traktory, provozovna: Hlučínská 2096/1a, Kravaře, datum zahájení dne 6. 2. 2020.
K seznamu současných žadatelů o udělení oprávnění k provozování STK bylo žadateli sděleno, že aktuálně krajský úřad eviduje 4 žadatele, kteří jsou fyzickými osobami a žádají o oprávnění k provozování STK pro osobní automobily pro umístění provozoven:
1. Linkova 1407/12, Ostrava-Radvanice, termín zahájení: 24 měsíců od právní moci rozhodnutí;
2. Těšínská ulice, Ostrava – Radvanice (pozemek p. č. 2135/4), termín zahájení: 24 měsíců od právní moci rozhodnutí;
3. ulice Hlavní (pozemek p. č. 2159/1, k. ú. Kylešovice) Opava, termín zahájení: 1. 6. 2019;
4. obec Dětmarovice, termín zahájení: 24 měsíců od právní moci rozhodnutí.
Dále krajský úřad žadateli sdělil, že žádost o poskytnutí informací v části, kde je požadováno sdělit osobní údaje fyzických osob, jež jsou žadateli o oprávnění k provozování STK, byla řešena samostatným rozhodnutím krajského úřadu o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací, které bylo žadateli oznámeno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

frame-scrollup