Zpráva

Seznam projektů navržených na poskytnutí dotace

Seznam projektů navržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017-2018
Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Termín realizace projektu Plánované uznatelné náklady - projektová část Upravené plánované uznatelné náklady - projektová část Požadovaná dotace na projektovou část Body získané na základě hodnotících kritérií - (max. 100 bodů) Navržená výše dotace na projektovou část Procentuální podíl navržené dotace na uznatelných nákladech projektové části Navržená výše paušální části dotace Celková výše navržené dotace 1. splátka dotace (80 % z navržené dotace na aktivity) 2. splátka dotace (20 % z navržené dotace na aktivity)
1 Euroregion Praděd z.s.p.o. 69594074 Destinační management turistické oblasti Jeseníky VI 1. 1. 2017 - 30. 6. 2018 1 034 200 Kč 1 034 200 Kč 549 900 Kč 80 549 900 Kč 53,17% 450 000 Kč 999 900 Kč 439 920 Kč 109 980 Kč
2 Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci z.s. 44741031 Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu VI 1. 1. 2017 - 30. 6. 2018 785 380 Kč 785 380 Kč 549 766 Kč 100 549 700 Kč 69,99% 450 000 Kč 999 700 Kč 439 760 Kč 109 940 Kč
3 Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. o.p.s. 29392055 Beskydy trochu jiné hory - AP DM TO Beskydy-Valašsko 2017 1. 1. 2017 - 30. 6. 2018 781 000 Kč 781 000 Kč 546 700 Kč 90 546 700 Kč 70,00% 450 000 Kč 996 700 Kč 437 360 Kč 109 340 Kč
4 Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s. o.p.s. 02111942 Realizace akčního plánu DM v TO Poodří - Moravské Kravařsko 1. 1. 2017 - 30. 6. 2018 550 000 Kč 550 000 Kč 385 000 Kč 80 385 000 Kč 70,00% 450 000 Kč 835 000 Kč 308 000 Kč 77 000 Kč
5 Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. z.s. 04597486 Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko 1. 1. 2017 - 30. 6. 2018 795 000 Kč 795 000 Kč 556 500 Kč 100 550 000 Kč 69,18% 450 000 Kč 1 000 000 Kč 440 000 Kč 110 000 Kč
Celkem 3 945 580 Kč 3 945 580 Kč 2 587 866 Kč 450 2 581 300 Kč   2 250 000 Kč 4 831 300 Kč 2 065 040 Kč 516 260 Kč

Disponibilní částka na dotační program: 6 000 000 Kč
Pozn.: Dotace budou poskytnuty v režimu de minimis z toho na část dotace na aktivity: 2 581 300 Kč z toho na paušální část dotace: 2 250 000 Kč
Nerozdělená částka z celkové alokace: 1 168 700 Kč

frame-scrollup