Zpráva

Seznam schválených projektů Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost

na rok 2017

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/282 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci "Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017" uvedeným žadatelům:

Poř. číslo IČO Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Cíl projektu Charakter dotace Navrhovaná výše dotace (Kč) Podíl dotace na celkových nákladech projektu (%) Časová použitelnost dotace
1 47656875 MUDr. Jana Kopřivíková podnikající fyzická osoba Podpora primární péče úhrada povinných stáží rezidentky v rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství neinvestiční 35 700 99,30 % 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
2 63024632 MUDr. Milan Mačák podnikající fyzická osoba Podpora primární péče absolvování povinných odborných stáží školence v rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství, samostatné působení lékaře neinvestiční 30 400 100,00 % 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
3 29462550 GODMED CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným Podpora primární péče úhrada nákladů kurzů a stáží v rámci postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství neinvestiční 69 000 100,00 % 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017
4 29462550 GODMED CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným Podpora primární péče úhrada nákladů kurzů a stáží v rámci postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství neinvestiční 42 800 100,00 % 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017
5 29462550 GODMED CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným Podpora primární péče úhrada nákladů kurzů a stáží v rámci postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství neinvestiční 45 500 100,00 % 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017
6 29462550 GODMED CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným Podpora primární péče úhrada nákladů kurzů a stáží v rámci postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství neinvestiční 70 000 100,00 % 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017
7 29462274 Mich Med s.r.o. společnost s ručením omezeným Podpora primární péče vzdělávání lékaře absolventa v oboru všeobecné praktické lékařství zakončeno atestací, vedoucí k samostatnému působení lékaře neinvestiční 70 000 92,80 % 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
  celkem 363 400  

Schválené dotace - 2. část

eviden. číslo žadatel adresa právní forma název projektu druh dotace celkové uznatelné náklady maximální podíl dotace na uznatelných nákladech v % výše dotace po zaokrouhlení časová použitelnost od časová použitelnost do
4 00845451 Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Bělá Mitrovická 100, Ostrava - Nová Bělá, 724 00 obec Příspěvky na ozdravné pobyty (ŽPZ/04/2016) - žádost o dotaci neinvestiční 126 000 50,00% 63 000 1.10.2016 31.5.2018
5 00296759 Město Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov, 739 91 obec Ozdravný pobyt jablunkovských předškolních dětí neinvestiční 352 800 50,00% 176 400 1.10.2016 31.5.2018
6 00845451 Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 87/281, Ostrava, 716 00 obec Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech neinvestiční 1 200 000 50,00% 600 000 1.10.2016 31.5.2018
Celkem 1 678 800 839 400
frame-scrollup