Zpráva

Spis vedený k sociální službě registrační číslo 2011550, kterou poskytuje Slezská diakonie

Informace poskytla: 11. 6. 2018, Mgr. Nikola Jeřábková, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 22. 6. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí všech dokumentů, které souvisí se sociální službou registrační číslo: 2011550, kterou poskytuje Slezská diakonie.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 86857/2018 ze dne 11. 6. 2018, který je uložen níže. Z důvodu velkého množství příloh jsou tyto k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. V části věci bylo k žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti č. j. MSK 86805/2018.

frame-scrollup