Zpráva

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada kraje svým usnesením č. 102/7870 ze dne 7. 6. 2016 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování v termínu od 11. 7. 2016 do 17. 7. 2016.

Dle článku X odst. 1 Podmínek uvedeného dotačního programu lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2016, dále na podporu nově vzniklých sociálních služeb a služeb s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené pro podání žádosti v řádném kole dotačního řízení, a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program lze podat v termínech od 11. 7. do 17. 7. 2016 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního programu:

  1. Žádost o dofinancování může podat pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku II dotačního programu. Požadavek na dofinancování nesmí spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace dle článku IX, odst. 5 dotačního programu. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.
  2. Žádost o dotaci pro nově vzniklé služby a služby s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí podmínky vyhlášeného dotačního programu v plném rozsahu.
  3. Žádost o dotaci může podat poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku II dotačního programu. Žádosti se podávají prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí podmínky vyhlášeného dotačního programu v plném rozsahu.
frame-scrollup