Zpráva

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb

Výsledky programu: Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu


Navýšení účelové dotace

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 256 000 92 000 16 000 16 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03253/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
2 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 193 000 273 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
3 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 171 000 45 000 14 000 14 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
4 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 537 000 236 000 137 000 54 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
5 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 256 000 332 000 36 000 36 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
6 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace v motivačním středisku 2759719 sociální rehabilitace 414 000 372 000 372 000 72 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
7 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost BESKYD DZR, o.p.s. 7594614 domovy se zvláštním režimem 1 996 000 2 604 000 881 000 881 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03300/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
8 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 760 000 849 000 180 000 180 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02940/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
9 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 784 000 60 000 58 000 58 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
10 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 782 000 190 000 58 000 58 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
11 Centrum Anabell, z. s. 26606518 spolek Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 186 000 282 000 30 000 30 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02971/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
12 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba BRÁNA - integrační klub 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 430 000 155 000 60 000 60 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
13 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 178 000 262 000 95 000 95 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
14 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 305 000 20 000 20 000 20 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
15 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 886 000 50 000 50 000 50 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
16 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 698 000 942 000 320 000 65 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02981/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
17 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář Radost 2053358 denní stacionáře 732 000 108 000 108 000 108 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
18 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní staionář Paprsek 3554195 denní stacionáře 1 396 000 104 000 104 000 104 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
19 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Domov pro seniory 3327193 domovy pro seniory 6 285 000 1 515 000 747 000 747 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
20 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Osobní asistence 6222819 osobní asistence 129 000 71 000 37 000 37 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
21 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 778 000 72 000 72 000 72 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
22 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Denní stacionář 9153369 denní stacionáře 644 000 60 000 52 000 52 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
23 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Azylové zařízení 2989798 azylové domy 455 000 347 000 70 000 70 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
24 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 1 734 000 1 066 000 832 000 832 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
25 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 6 400 000 1 800 000 1 468 000 1 468 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
26 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 793 000 400 000 400 000 400 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
27 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Martinovská 1487293 chráněné bydlení 538 000 353 000 149 000 149 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
28 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 993 000 444 000 360 000 360 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
29 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 1 380 000 1 106 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
30 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 257 000 1 840 000 1 300 000 1 300 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
31 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 327 000 73 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
32 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 662 000 1 964 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
33 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Jandova 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 363 000 965 000 520 000 520 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
34 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 2 407 000 518 000 383 000 383 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
35 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 395 000 467 000 135 000 135 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
36 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 1 260 000 280 000 186 000 186 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
37 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 505 000 132 000 105 000 105 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
38 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 787 000 195 000 195 000 195 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
39 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 911 000 24 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
40 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 2 055 000 92 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
41 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 1 056 000 178 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
42 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 9122767 sociálně terapeutické dílny 890 000 1 151 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
43 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Horizont - středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 700 000 1 265 000 1 177 000 156 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
44 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Šance domova - sociálně aktivzační služby pro rodiny s dětmi 3760840 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 916 000 389 000 379 000 68 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
45 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 082 000 644 000 104 000 104 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
46 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 609 000 902 000 833 000 156 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
47 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství 8251178 odborné sociální poradenství 955 000 105 000 40 000 40 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
48 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 2 230 000 670 000 670 000 670 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
49 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organiazace 9572931 domovy pro seniory 8 200 000 408 000 408 000 408 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
50 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 2 315 000 1 225 000 488 000 488 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
51 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 10 378 000 2 122 000 2 122 000 2 122 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
52 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 4 955 000 500 000 500 000 500 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02980/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
53 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 7 852 000 311 000 311 000 311 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02825/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
54 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 1 145 000 255 000 255 000 255 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02889/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
55 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 545 000 285 000 285 000 285 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
56 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 2 552 000 895 000 424 000 424 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
57 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 7 111 000 1 609 000 933 000 933 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
58 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 5 277 000 1 333 000 1 333 000 815 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03281/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
59 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 4 132 000 950 000 744 000 744 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02791/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
60 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 1 828 000 413 000 413 000 413 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
61 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 4 244 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
62 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 3 664 000 508 000 508 000 508 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
63 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 4 881 000 500 000 500 000 500 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
64 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 4 083 000 716 000 716 000 716 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
65 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 1 844 000 787 000 335 000 335 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
66 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 6 767 000 2 551 000 2 551 000 1 261 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
67 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Krizové centrum Elim Opava 6849499 krizová pomoc 220 000 210 000 30 000 30 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
68 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 2 258 000 150 000 150 000 150 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02770/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
69 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 1 065 000 224 000 117 000 117 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02835/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
70 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 1 606 000 304 000 304 000 304 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
71 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 927 000 103 000 61 000 61 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
72 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 501 000 72 000 34 000 34 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
73 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 742 000 134 000 90 000 90 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
74 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba ___ 82 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
75 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko sociální rehabilitace 1848801 sociální rehabilitace 284 000 37 000 37 000 37 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
76 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 612 000 273 000 273 000 87 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
77 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní asistence 3710726 osobní asistence ___ 20 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
78 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 1 098 000 634 000 634 000 360 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
79 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 845 000 1 121 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
80 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 594 000 537 000 86 000 86 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
81 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 237 000 262 000 129 000 20 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
82 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 175 000 586 000 84 000 84 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
83 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 1668225 domovy pro seniory 6 387 000 4 313 000 606 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
84 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terenní služba ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 510 000 38 000 38 000 38 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
85 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 838 000 727 000 470 000 470 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
86 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 585 000 183 000 65 000 65 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
87 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 535 000 220 000 105 000 105 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
88 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Oáza pokoje pro psychicky nemocné 6230469 domovy se zvláštním režimem 4 292 000 2 148 000 607 000 107 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
89 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 222 000 128 000 31 000 31 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
90 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 561 000 154 000 71 000 71 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
91 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 681 000 397 000 124 000 124 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
92 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 515 000 310 000 47 000 47 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
93 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní pečovatelská služba v rodinách - Hlučín 8997579 pečovatelská služba 1 030 000 96 000 96 000 96 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
94 Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 836 000 290 000 107 000 107 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
95 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 440 000 174 000 65 000 65 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
96 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 721 000 590 000 504 000 504 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
97 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 1 616 000 499 900 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
98 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - NDC 3830743 nízkoprahová denní centra 390 000 264 000 14 000 14 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
99 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 857 000 294 000 74 000 74 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
100 Charita Opava 43964591 církevní organizace Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 1 947 000 262 000 262 000 262 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
101 Charita Opava 43964591 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 2 100 000 150 000 150 000 150 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
102 Charita Opava 43964591 církevní organizace Občanská poradna - Opava 2959003 odborné sociální poradenství 817 000 335 000 106 000 106 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
103 Charita Opava 43964591 církevní organizace Mraveneček 5374830 denní stacionáře 1 369 000 231 000 231 000 231 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
104 Charita Opava 43964591 církevní organizace Naděje - středisko krizové pomoci 5991983 krizová pomoc 463 000 315 000 82 000 82 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
105 Charita Opava 43964591 církevní organizace Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 1 145 000 185 000 185 000 185 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
106 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 779 000 500 000 500 000 133 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
107 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 403 000 258 000 258 000 109 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
108 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 4 238 000 257 000 257 000 257 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
109 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 1 538 000 421 000 141 000 141 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
110 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 418 000 119 000 90 000 90 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
111 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 240 000 610 000 104 000 104 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
112 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 839 000 713 000 587 000 587 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
113 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 3 420 000 470 000 381 000 381 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
114 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 208 000 920 000 280 000 280 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03150/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
115 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna JINAK 2025647 sociálně terapeutické dílny 1 008 000 228 000 228 000 122 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
116 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení JINAK 7779303 podpora samostatného bydlení 1 736 000 118 000 118 000 118 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
117 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek-Místek-sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 453 000 358 000 344 000 44 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
118 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 540 000 476 500 343 000 43 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
119 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 757 000 268 400 112 000 112 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu", pro kapacitu s nezasmluvněnou udržitelností. číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
120 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 církevní organizace Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 6 410 000 3 590 000 3 590 000 680 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03015/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
121 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE- služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 546 000 314 000 314 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
122 Lexikona, z.s. 22717005 spolek občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 273 000 87 000 22 000 22 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02843/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
123 LIGA o.p.s. 00202380 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 5362169 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 655 000 608 000 157 000 157 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02886/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
124 LIGA o.p.s. 00202380 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7000036 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 630 000 439 000 98 000 98 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02886/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
125 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec pečovatelská služba 5813515 pečovatelská služba 217 000 123 000 119 000 119 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
126 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 200 000 200 000 50 000 50 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02970/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
127 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 306 000 240 000 224 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
128 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 425 000 229 000 98 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
129 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 531 000 101 000 101 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
130 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 510 000 82 000 82 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
131 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 236 000 268 000 26 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
132 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek-Místek 9692583 služby následné péče 510 000 150 000 150 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
133 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek-Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 485 000 401 000 401 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
134 Nová šance, z.s. 65497961 spolek Azylový dům Nová šance 6291831 azylové domy 1 332 000 94 000 94 000 94 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03456/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
135 Občanské sdružení Heřmánek 67339034 spolek Dům na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty 1 874 000 151 000 125 000 35 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03312/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
136 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 54 000 53 000 37 000 37 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03284/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
137 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 350 000 210 000 87 000 87 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
138 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 501 000 587 000 133 000 133 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
139 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní progrma na Novojičínsku 2150312 terénní programy 311 000 145 000 45 000 45 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
140 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 468 000 235 000 135 000 135 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
141 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Drogová poradna 4597810 odborné sociální poradenství 254 000 249 000 249 000 40 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
142 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 318 000 89 000 89 000 60 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
143 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 979 000 1 906 000 92 000 92 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03171/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
144 SALUS o.p.s. 25851403 obecně prospěšná společnost Domov pro matky a děti v nouzi 7352759 azylové domy 991 000 222 000 161 000 161 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03316/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
145 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 848 000 280 000 91 000 91 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
146 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 910 000 59 000 59 000 59 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
147 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 1 463 000 155 000 155 000 155 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
148 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 2 696 000 290 000 49 000 49 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
149 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 2 157 000 934 000 525 000 525 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
150 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 2 658 000 632 000 520 000 520 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
151 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 3 842 000 268 000 268 000 268 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
152 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář "Dům V Aleji" 5502147 denní stacionáře 1 361 000 268 000 200 000 200 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
153 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 727 000 722 000 507 000 507 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
154 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7497274 chráněné bydlení 165 000 220 000 61 000 61 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
155 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 180 000 765 000 126 000 126 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
156 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 198 000 220 000 35 000 35 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
157 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 304 000 300 000 156 000 156 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
158 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 105 000 3 000 3 000 3 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
159 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Terénní programy 3645646 terénní programy 65 000 35 000 17 000 17 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
160 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 454 000 26 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
161 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro - Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 1 436 000 14 000 14 000 14 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
162 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5218079 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 39 000 61 000 27 000 27 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
163 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Služby pro rodiny 5509869 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 211 000 19 000 19 000 19 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
164 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 697 000 13 000 13 000 13 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
165 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Centrum drogové pomoci 8008943 kontaktní centra 373 000 15 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
166 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 8199869 odborné sociální poradenství 52 000 18 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
167 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 9419566 odlehčovací služby 88 000 2 000 2 000 2 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
168 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 1 515 000 85 000 85 000 85 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
169 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 2 608 000 522 000 362 000 362 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
170 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 2 310 000 840 000 354 000 354 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
171 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 4 116 000 484 000 484 000 484 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
172 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 92 000 118 000 25 000 25 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
173 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 745 000 55 000 55 000 55 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
174 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 484 000 158 000 109 000 109 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
175 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro osoby se zdravotním postižením 9797734 domovy pro osoby se zdravotním postižením 267 000 133 000 77 000 77 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
176 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 589 000 190 000 91 000 91 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
177 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 718 000 230 000 47 000 47 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
178 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 85 000 23 000 23 000 23 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02967/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
179 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 63 000 937 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
180 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 2703738 pečovatelská služba 1 199 000 284 000 284 000 284 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
181 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3297508 pečovatelská služba 208 000 463 000 145 000 145 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
182 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 414 000 214 000 180 000 180 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
183 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 116 000 84 000 70 000 70 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
184 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 272 000 2 228 000 190 000 190 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
185 Statutární město Ostrava 00845451 obec Nízkoprahové a poradenské centrum Ostrava - Kunčičky, Holvekova 204/44 8349954 odborné sociální poradenství 255 000 98 000 18 000 18 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
186 Statutární město Ostrava 00845451 obec odlehčovací pobytová služba 9985153 odlehčovací služby 499 000 395 000 210 000 210 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
187 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 2 453 000 347 000 300 000 300 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
188 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 6 436 000 414 000 414 000 414 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
189 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 189 000 25 000 25 000 25 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
190 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 709 000 156 000 130 000 130 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
191 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 417 000 697 000 169 000 169 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
192 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 1 136 000 260 000 100 000 100 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
193 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 267 000 509 000 186 000 186 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
194 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5635236 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 484 000 256 000 95 000 95 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
195 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 5919338 odborné sociální poradenství 163 000 94 000 20 000 20 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
196 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Průvodcovské a předčitatelské služby 9114537 průvodcovské a předčitatelské služby 172 000 21 000 13 000 13 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
197 UnikaCentrum, z.ú. 25902148 ústav sociální rehabilitace 5721362 sociální rehabilitace 1 526 000 65 300 65 000 65 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03579/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015
198 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 1 897 000 83 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
199 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 104 000 221 000 47 000 47 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
200 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 666 000 10 000 10 000 10 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
201 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo-Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 002 000 60 000 60 000 60 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
Celkem 277 398 000 92 583 100 50 890 000 38 904 000  

Navýšení účelové dotace včetně kratší časové použitelnosti

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu Armádě spásy v České republice, z. s.
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Opava 1457315 noclehárny 543 000 55 000 44 000 44 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
2 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 565 000 360 000 96 000 96 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
3 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 279 000 44 000 20 000 20 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
4 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek - Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 2 650 000 950 000 371 000 371 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
5 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava 2053217 noclehárny 1 141 000 75 000 58 000 58 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
6 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 1 541 000 1 639 000 564 000 180 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
7 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov 3730898 terénní programy 504 000 200 000 8 000 8 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
8 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Krnov 3888548 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 698 000 402 000 50 000 50 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
9 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy Havířov 4023688 služby následné péče 611 000 550 000 14 000 14 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
10 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov 4502063 noclehárny 1 058 000 304 000 60 000 60 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
11 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 5 798 000 202 000 202 000 202 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
12 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov - Město 4783910 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 590 000 112 000 39 000 39 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
13 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 317 000 105 000 38 000 38 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov 4978534 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 577 000 330 000 40 000 40 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov 5069181 služby následné péče 3 177 000 287 000 176 000 176 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 651 000 370 000 80 000 80 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 700 000 410 000 62 000 62 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Krnov 6695046 noclehárny 785 000 370 000 91 000 91 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 950 000 152 000 84 000 84 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov - Šumbark 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 377 000 83 000 15 000 15 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Havířov 9888745 terénní programy 193 000 63 000 16 000 16 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
Celkem 23 705 000 7 063 000 2 128 000 1 744 000  

Navýšení účelové dotace včetně nových kapacit

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení/úprava maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Stanovení/úprava maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy ___ 62 000 68 800 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
2 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba ___ 546 000 294 000 76 000 76 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
308 000 ___ 210 000 202 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu"
3 Charita Studénka 44937377 církevní organizace dům pokojného stáří - Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory ___ 1 718 000 502 000 341 000 271 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
4 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Linka důvěry 2070205 telefonická krizová pomoc 846 000 ___ 300 000 12 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03247/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
5 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace MIKASA 2892829 sociální rehabilitace 457 000 ___ 240 000 196 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
6 Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ___ 811 000 534 000 534 000 110 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
799 000 ___ 534 000 445 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu"
7 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství ___ 594 000 100 000 36 000 36 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
8 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Siloe, domov se zvláštním režimem 1271980 domovy se zvláštním režimem 5 346 000 ___ 1 445 000 871 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
9 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy ___ 675 000 250 000 155 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
10 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře ___ 2 152 000 212 000 187 000 187 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
11 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba ___ 366 000 200 000 137 000 137 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
12 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 2074423 domovy pro seniory ___ 1 073 000 208 000 208 000 208 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
13 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DORKAS Ostrava, tísňová péče 2097497 tísňová péče ___ 1 183 000 417 000 144 000 144 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
14 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek - Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ___ 731 000 1 453 000 538 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy ___ 2 429 000 350 000 172 000 132 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením ___ 2 215 000 251 000 236 000 236 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
17 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace ___ 413 000 57 000 20 000 20 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy ___ 1 598 000 170 000 127 000 127 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
19 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Český Těšín, denní stacionář 2434027 denní stacionáře ___ 2 417 000 647 000 236 000 236 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
20 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá, denní stacionář 2460486 denní stacionáře ___ 565 000 93 000 46 000 46 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
21 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením ___ 2 705 000 408 000 408 000 408 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
22 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi 2617969 azylové domy ___ 3 704 000 600 000 134 000 134 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
23 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Bruntál, Rýmařov 2793900 azylové domy ___ 2 980 000 170 000 170 000 170 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
24 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení ___ 2 690 000 310 000 226 000 226 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
25 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství ___ 334 000 16 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
26 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře ___ 2 478 000 500 000 152 000 152 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
27 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory ___ 5 896 000 2 752 000 2 752 000 715 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
28 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy ___ 1 910 000 104 000 86 000 86 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
29 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace 3147379 sociální rehabilitace ___ 680 000 31 000 31 000 31 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
30 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením ___ 2 514 000 100 000 100 000 100 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
31 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče ___ 300 000 200 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
32 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství ___ 712 000 300 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
33 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny ___ 890 000 150 000 80 000 80 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
34 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ___ 1 161 000 249 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
35 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny ___ 1 117 000 180 000 68 000 68 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
36 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ___ 395 000 409 000 261 000 34 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
37 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny ___ 1 588 000 220 000 132 000 132 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
38 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, osobní asistence 4534710 osobní asistence ___ 561 000 520 000 217 000 217 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
39 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HOSANA Karviná 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením ___ 1 676 000 500 000 132 000 132 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
40 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, terénní program 4959896 terénní programy ___ 497 000 24 000 24 000 24 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
41 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SALOME Bohumín, denní stacionář 5024458 denní stacionáře ___ 2 336 000 41 000 41 000 41 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
42 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra ___ 1 059 000 66 000 49 000 49 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
43 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče ___ 391 000 165 000 31 000 31 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
44 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy ___ 454 000 22 000 22 000 22 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
45 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Karviná 5406711 sociálně terapeutické dílny ___ 1 309 000 250 000 66 000 66 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
46 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace ___ 353 000 17 000 14 000 14 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
47 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5724565 sociální rehabilitace ___ 1 046 000 128 000 81 000 81 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
48 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace ___ 589 000 136 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
49 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ___ 1 030 000 100 000 7 000 7 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
50 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, denní stacionář 6283797 denní stacionáře ___ 2 075 000 327 000 327 000 153 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
51 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny ___ 1 857 000 200 000 122 000 122 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
52 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence ___ 328 000 58 000 58 000 58 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
53 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení ___ 1 339 000 183 000 92 000 92 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
54 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace 7109698 sociální rehabilitace ___ 485 000 236 000 108 000 108 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
55 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení ___ 1 370 000 183 000 163 000 163 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
56 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny ___ 831 000 274 000 68 000 68 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
57 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 domy na půl cesty ___ 1 470 000 140 000 133 000 88 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
58 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace ___ 1 732 000 113 000 113 000 113 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
59 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny ___ 1 232 000 127 000 72 000 72 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
60 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče ___ 929 000 261 000 36 000 36 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
61 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ___ 1 217 000 353 000 61 000 61 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
62 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy ___ 3 222 000 1 712 000 1 712 000 349 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
63 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře ___ 2 182 000 310 000 198 000 198 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
64 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy ___ 640 000 32 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
65 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace ___ 540 000 14 000 10 000 10 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
66 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení ___ 675 000 305 000 94 000 94 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
67 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny ___ 876 000 43 000 43 000 43 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
Celkem 85 903 000 22 074 800 13 613 000 6 814 000  

Nenavýšení účelové dotace

Nenavýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Akademický ústav Karviná, z. ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 679 000 147 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02822/2015/SOC ze dne 21. 10. 2015
2 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Stonožka 3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 879 000 250 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
3 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Stonožka 9533187 sociálně terapeutické dílny 1 145 000 800 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
4 AVE, z.s. 65468431 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP 2825803 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 759 000 82 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02756/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
5 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 760 000 141 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03277/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
6 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 8258265 odborné sociální poradenství 133 000 226 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03277/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
7 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 4 600 000 700 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03061/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
8 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p. o. - středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režmem 2 065 000 2 572 000 0 Žádost doručena po stanoveném termínu číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
9 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p. o. - středisko Helios 4227258 domovy pro seniory 2 400 000 100 000 0 Žádost doručena po stanoveném termínu číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
10 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p. o. - středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 7 146 000 3 554 000 0 Žádost doručena po stanoveném termínu číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
11 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 195 000 206 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
12 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 230 000 248 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
13 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 456 000 209 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03309/2015/SOC ze dne 3. 12. 2015
14 Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z.s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 335 000 43 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03590/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
15 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 spolek Krizové centrum Ostrava 9861220 krizová pomoc 3 206 000 564 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03013/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
16 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 306 000 462 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02881/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
17 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek START 8621793 centra denních služeb 516 000 200 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
Celkem 25 810 000 10 504 000 0  

Neposkytnutí účelové dotace

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář
1 Charita sv. Martina 04872461 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 9532032 pečovatelská služba 0 257 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu"
2 ITY z.s. 01821351 spolek Terénní hlídání 5948525 odlehčovací služby 0 150 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu"
Celkem 407 000 0  

Poskytnutí účelové dotace

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 9 694 000 520 000 520 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02985/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016
2 Město Petřvald 00297593 obec Město Petřvald 3304204 pečovatelská služba 806 000 150 000 53 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" dle smlouvy uzavřené na základě usnesení ZK ze dne 22. 9. 2016
3 Péče srdcem, z.ú. 04629531 ústav Péče srdcem 6137593 osobní asistence 2 074 000 160 000 160 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku A "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 02987/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016
Celkem 830 000 733 000  

Zvýšení závazného ukazatele v oblasti sociálních věcí

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Schválené zvýšení příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku na provoz (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 18 112 000 782 000 782 000 782 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 2 025 000 1 627 000 1 627 000 316 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Opava 2788791 odborné sociální poradenství 606 000 268 000 268 000 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek 3740916 odborné sociální poradenství 880 000 133 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Nový Jičín 4208316 odborné sociální poradenství 850 000 73 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
6 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava 5506268 odborné sociální poradenství 234 000 30 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 1 000 000 41 000 0 0 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 10 048 000 2 002 000 1 120 000 1 120 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 9 142 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 4 052 000 993 000 814 000 524 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 12 476 000 1 774 000 1 603 000 1 603 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 9850701 domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 855 000 895 000 466 000 466 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 8 200 000 800 000 441 000 441 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 1 508 000 1 750 000 629 000 169 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 3420735 chráněné bydlení 879 000 1 738 000 240 000 240 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 1 509 000 259 000 248 000 248 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 5 447 000 1 200 000 394 167 284 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I., II. a IV."Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení 842 000 120 000 99 000 45 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 1 196 000 400 000 318 000 204 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 3 500 000 290 000 290 000 290 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 4 909 000 3 174 000 2 656 000 656 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 1 604 000 1 132 000 280 000 280 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 954 000 553 000 210 000 210 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 1 056 000 872 000 872 000 223 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Nová Horka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 533 000 774 000 487 000 487 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 777 000 818 000 818 000 223 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 709 000 251 000 135 000 135 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 6 364 000 1 214 000 1 214 000 714 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 3 999 000 577 000 577 000 577 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 2 533 000 1 947 000 1 947 000 613 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 4 926 000 284 000 284 000 284 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 246 000 2 263 000 1 673 000 1 673 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 2 765 000 269 000 259 000 259 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Čajkovského, Opava 1701825 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 363 000 1 300 000 263 000 263 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Pekliska, Velké Hoštice 3329708 chráněné bydlení 1 620 000 300 000 159 000 159 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Denisovo nám., Opava 3428825 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 365 000 200 000 200 000 200 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Dostojevského, Opava 3729197 chráněné bydlení 254 000 1 070 000 40 000 40 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Holasická, Opava 5933930 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 892 000 700 000 239 000 239 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Deštné, Jakartovice 7006603 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 873 000 1 600 000 864 000 659 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Rooseveltova, Opava 7229648 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 576 000 1 400 000 190 000 190 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Švestkova, Opava 9449820 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 170 000 1 200 000 189 000 189 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
42 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 5 822 000 2 178 000 2 178 000 744 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
43 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 7754292 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 512 000 1 088 000 762 000 262 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. a II. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
44 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 12 307 000 2 093 000 1 720 000 1 720 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
45 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 5 076 000 120 000 120 000 120 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
46 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 11 817 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
47 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 6 525 000 600 000 600 000 600 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
48 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Benešov 4589055 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 662 000 450 000 416 000 416 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
49 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 878 000 600 000 156 000 156 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 195 448 000 46 277 000 30 922 167 21 098 000  

Zvýšení závazného ukazatele v oblasti zdravotnictví

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Schválené zvýšení příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku na provoz (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 096 000 3 733 000 528 000 528 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 207 000 443 000 245 000 245 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku B bodu I. "Způsobu výpočtu návrhu a navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014
Celkem 4 303 000 4 176 000 773 000 773 000  
frame-scrollup