Zpráva

Strategie krajského úřadu

Úspěšné vedení a fungování krajského úřadu vyžaduje systematické a transparentní řízení založené na strategickém plánování. Strategické plánování aplikuje Moravskoslezský kraj nejen na úrovni jednotlivých politik (např. ochrana životního prostředí, rozvoj sociálních služeb, apod.) ale také na úrovni krajského úřadu. Samotná Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jednoznačně definuje dlouhodobé směry jeho rozvoje, které jsou dále rozpracovány do strategických cílů, kterých chce krajský úřad dosáhnout v období do roku 2025.

Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2025


frame-scrollup