Zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 2021.

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 2021 vychází ze strategických dokumentů kraje, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2020, Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017 - 2023 "Chytřejší kraj" a programového prohlášení rady kraje VIZE 2024 NOVÁ ENERGIE koaliční program pro Moravskoslezský kraj.

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 2021 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017.

frame-scrollup