Zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2021 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 - 2023 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019. Vychází ze strategických dokumentů kraje, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 2027 a programového prohlášení rady kraje VIZE 2024 NOVÁ ENERGIE koaliční program pro Moravskoslezský kraj.

frame-scrollup