Zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2020 - 2022

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 - 2022 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. Vychází ze strategických dokumentů kraje, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2020, Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017 - 2023 "Chytřejší kraj" a programového prohlášení rady kraje VIZE 2024 NOVÁ ENERGIE koaliční program pro Moravskoslezský kraj.

frame-scrollup