Zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2020 - 2022

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 - 2022 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018.

frame-scrollup