Zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2021 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 - 2023 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019.

frame-scrollup