Zpráva

Systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS

Krajský úřad má od roku 2011 zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS

Sledování a řízení vlivu činnosti krajského úřadu na životní prostředí, neboli environmentální řízení, představuje způsob, jak snížit negativní dopady jeho činnosti na životní prostředí a zároveň zlepšit úroveň organizace práce a komunikace s veřejností. Úřad se tak stává dynamičtější, moderní a flexibilnější institucí veřejné správy.

Zavedení systému environmentálního řízení na krajském úřadě byl náročný proces, který se nakonec podařilo dovést k úspěšnému ověření prvního environmentálního prohlášení za rok 2011 a následně certifikaci systému dle ČSN EN ISO 14001. Rovněž jsme byli registrováni a certifikováni v programu EMAS.

Od roku 2012 certifikační orgán každoročně ověřuje platnost Environmentální prohlášení krajského úřadu za daný rok a soulad s normou ČSN EN ISO 14001.

ČSN EN ISO 14001:2016 se zabývá systémem environmentálního řízení. Základním požadavkem normy je podpora ochrany životního prostředí, prevence znečišťování, identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí a nalezení vhodné metody k postupnému snižování dopadů na životní prostředí.

Systém EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je systém environmentálního řízení a auditu, jeden z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).

Aktualní dokumenty

Integrovaná politika systémů řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (formát PDF, velikost 167 kB)

Environmentální prohlášení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za rok 2019 (formát PDF, velikost 1703 kB)

Ověření environmentálního prohlášení certifikačním orgánem za rok 2019 (formát PDF, velikost 725 kB)

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 (formát JPG, velikost 661 kB)

Certifkát EMAS (formát JPG, velikost 1487 kB)

frame-scrollup