Zpráva

Systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001

Krajský úřad má od roku 2019 zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2013.

ČSN EN ISO/IEC 27001:2013 specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu rizik činnosti organizace. Zahrnuje také požadavky na posouzení a ošetření rizik bezpečnosti informací, přizpůsobené potřebám organizace.

Certifikát ČSN EN ISO/IEC 27001:2013 (formát JPEG, velikost 826 kB)

frame-scrollup