Zpráva

Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001

Krajský úřad má od roku 2016 zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Úspěšné vedení a fungování krajského úřadu vyžaduje, aby byl řízen systematickým a transparentním způsobem založeným na strategickém plánování. Za tímto účelem vedení krajského úřadu rozhodlo o zavedení a udržování systému řízení kvality na krajském úřadě, jehož cílem je zlepšování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti všech zainteresovaných stran, to je občanů, partnerů, dodavatelů, vlastních zaměstnanců, státu a společnosti.

V květnu roku 2019 úspěšně proběhl další ověřovací audit systému řízení kvality.

ČSN EN ISO 9001:2016 specifikuje požadavky na systém řízení kvality. Krajský úřad tímto prokazuje svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů.

Aktuální dokumenty

Integrovaná politika systémů řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (formát pdf, velikost 167 kB)

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 (formát JPG, velikost 816 kB)

frame-scrollup