Zpráva

Udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly ve správním obvodu Ostrava, případně v Moravskoslezském kraji

Informace poskytla: 18. 10. 2017, Ing. Bohdana Žďárská, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 19. 10. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací, které se týkají činnosti stanic technické kontroly (dále jen „STK“) v Ostravě, případně v Moravskoslezském kraji, a to:
1. Došlo v rámci účinnosti nové vyhlášky č. 228/2017 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 19 k navýšení kapacity, počtu či rozšíření STK v Moravskoslezském kraji, hlavně ve městě Ostrava?
2. Pokud k takovému navýšení došlo, v jakém rozsahu a kde konkrétně (ve kterých městech)?
3. Kolik bylo od počátku roku 2017 do současné doby požadavků o oprávnění provozovat STK ve městě Ostrava?
4. Vydal či udělil KÚ MSK od začátku roku 2015 do současné doby někomu nové oprávnění, nebo osvědčení k provozování STK, či možnost rozšíření stávající provozovny STK o další zkušební linky ve městě Ostrava?
5. Pokud ano, tak komu, kde a v jakém rozsahu?
6. Kdy a komu bylo vydáno poslední osvědčení k provozování STK a kdy a komu bylo umožněno rozšíření stávající provozovny STK o další zkušební linku ve městě Ostrava?
7. Jaká jsou rozhodující kritéria při posuzování žádosti o vydání oprávnění nebo osvědčení provozovat STK, kterými se řídí KÚ v rámci MSK a kdo konkrétně o udělení těchto oprávnění či osvědčení rozhoduje (pracovník samostatně nebo komise)?
8. Jaká je v současné době (k datu 5. 10. 2017) kapacita STK ve městě Ostrava?
9. Jaká je v současné době (k datu 5. 10. 2017) kapacita STK v celém MSK?
10. Žádám o poskytnutí potřebných podkladů pro výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek, z centrálního registru vozidel a informačního systému stanic technické kontroly, a to k datu 1. 1. a 1. 7. z dat za předchozí kalendářní rok 2016 a taktéž již za letošní rok 2017, pro město Ostrava.
11. Žádám o poslední konkrétní přímý a kompletní číselný postup výpočty se skutečným výsledkem pracovníka KÚ MSK kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek k současnému datu 5. 10. 2017 pro město Ostrava a zároveň také pro město Opava a Frýdek-Místek. (kopie originálu tohoto výpočtu ze spisového materiálu).“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 138838/2017 ze dne 18. 10. 2017, který je uložen níže v příloze, některé dotazy byly rozhodnutím z téhož dne zamítnuty. Byly poskytnuty rovněž dokumenty uvedené v přípise, které jsou k nahlédnutí na odboru dopravy a chytrého regionu.

frame-scrollup