Zpráva

Udělování pokut v roce 2016 podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, za porušení cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám

Informace poskytla: 1. 3. 2017, Ing. Monika Frydrychová, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
Zveřejněno dne: 6. 3. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení informací, které se týkají udělování pokut v roce 2016 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) za porušení cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tj.:

  • všechna rozhodnutí/usnesení krajského úřadu vydaná v roce 2016 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) památkového zákona,
  • všechna rozhodnutí/usnesení krajského úřadu vydaná v roce 2016 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) památkového zákona.
     

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 30434/2017 ze dne 1. 3. 2017 sděleno, že v roce 2016 krajským úřadem:

  1. nebyly uloženy pokuty podle ust. § 35 odst. 2 písm. g) památkového zákona,
  2. nebyly uloženy pokuty podle ust. § 39 odst. 2 písm. g) památkového zákona,
  3. byla uložena jedna pokuta podle ust. § 35 odst. 2 písm. f) památkového zákona,
  4. byly uloženy dvě pokuty podle ust. § 39 odst. 2 písm. f) památkového zákona.

Požadovaná rozhodnutí, vydaná krajským úřadem v roce 2016 ve věci uložení pokuty, jsou v anonymizované podobě uložena níže v příloze.

frame-scrollup