Zpráva

Úvěrová smlouva mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Moravskoslezským krajem byla podepsána

Hejtman kraje Ivo Vondrák v pondělí 7. ledna 2019 podepsal se zástupci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. novou úvěrovou smlouvu. Prostředky v maximální výši 1 mld. Kč budou průběžně čerpány zejména na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských zdrojů, případně zdrojů státního rozpočtu. Tato revolvingová úvěrová linka bude na základě smlouvy využívána do konce roku 2023, veškeré půjčené prostředky pak kraj splatí do konce roku 2024.

Protože v současnosti za stejným účelem využívaný úvěr od Československé obchodní banky (ČSOB) musíme splatit do konce roku 2020, bylo optimální vzhledem ke zvyšujícím se úrokovým sazbám již v roce 2018 zajistit finanční zdroje na krátkodobé předfinancování dotací u evropských projektů do konce programového období, tj. do konce roku 2023. Krajští radní proto vyhlásili poptávkové řízení na poskytnutí úvěrových zdrojů, vybrali nejvhodnější nabídku a zastupitelstvo kraje na prosincovém zasedání rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru s vítěznou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCB). Protože vysoutěžená úroková sazba je dokonce nižší než u stávajícího úvěru, budeme ho využívat už letos, kdy budeme postupně nahrazovat čerpání úvěru od ČSOB úvěrem od UCB. Uzavřením nové úvěrové smlouvy tak nedojde k navýšení úvěrové angažovanosti kraje a kraj navíc ušetří část prostředků určených na platbu úroků z čerpaných úvěrů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.


7. ledna 2019
frame-scrollup