Zpráva

Výbor finanční

předseda:

 • Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.
 • Ing. Jaromír Krejčok
 • Ing. Pavel Meletzky, MBA
 • Martin Okenica
 • Martin Rozprým
 • Ing. Marcela Ryšková
 • Ing. Jan Stejskal
 • Ing. David Sventek, MBA

Úkoly výboru finančního
 1. Plní úkoly stanovené v § 78 odst. 4 zákona o krajích, a to:
  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje,
  2. provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraj byly převedeny,
  3. provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
  4. plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo.
 2. Zabývá se údaji o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu kraje a předkládanými rozpočtovými úpravami.
 3. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti rozpočtu, závěrečného účtu a schvalování účetní závěrky kraje.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna proběhla usnesením zastupitelstva kraje č. 3/217 ze dne 16. 3. 2017 a č. 11/356 ze dne 13. 3. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup