Zpráva

Výbor kontrolní

předseda:

 • Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)

členové:

 • Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Radim Bednarčík
 • JUDr. Václav Dobrozemský
 • JUDr. Eva Kafková
 • Vladimír Kolek
 • Ing. Petr Kozák
 • Mgr. Radim Petr
 • Ing. Antonín Polický
 • Ing. Vladimír Schreier
 • Josef Vícha
 • Pavel Zapletal

Úkoly výboru kontrolního

 1. Plní úkoly stanovené v § 78 odst. 5 zákona o krajích, a to:
  1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
  2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
  3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.
 2. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti kontroly.
 3. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení výboru proběhla usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018 a č. 11/13656 ze dne 13. 3. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup