Zpráva

Výbor pro dopravu a chytrý region

předseda:

 • Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS)
 • Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Dalibor Janošek
 • Milan Semera
 • Ing. Eduard Dvorský
 • Ing. Patrik Schramm
 • Ing. Zdeněk Wilczek

Úkoly výboru pro dopravu a chytrý region

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti dopravy, rozvoje chytrého regionu, dopravní a technické infrastruktury.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti dopravy, rozvoje chytrého regionu, dopravní a technické infrastruktury, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti dopravy, rozvoje chytrého regionu, dopravní a technické infrastruktury a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna proběhla usnesením zastupitelstva kraje č. 3/217 ze dne 16. 3. 2017, č. 4/380 ze dne 15. 6. 2017, č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018 a č. 11/1365 ze dne 13. 3. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup