Zpráva

Výbor pro kulturu a památky

předsedkyně:

 • Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
 • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Iveta Kočí Palkovská
 • Jan Pánik
 • Mgr. Antonín Šimčík
 • Sylva Zientková

Úkoly výboru pro kulturu a památky

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti kultury a památkové péče .
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti kultury a památkové péče a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje zřizovanými v oblasti kultury.
 5. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedkyni a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna proběhla usnesením zastupitelstva kraje č. 4/380 ze dne 15. 6. 2017, č. 8/934 ze dne 14. 6. 2018, č. 9/1033 ze dne 13. 9. 2018 a č. 15/1886 ze dne 5. 3. 2020.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup