Zpráva

Výbor pro národnostní menšiny

předsedkyně:

 • Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:

 • Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Mgr. Jan Branný
 • Mgr. Pavel Kawulok
 • Jiří Malášek
 • Takis Mesochoridis
 • Mgr. Tomasz Pustówka
 • Bc. Marcela Siemińska
 • Milan Starostka
 • Mgr. Andrzej Szyja
 • Ing. Tan Trinh
 • Jolana Zahraj

Úkoly výboru pro národnostní menšiny
 1. Připravuje, projednává a předkládá koncepční materiály, stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti národnostních menšin.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti národnostních menšin, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti národnostních menšin a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Kontroluje využití prostředků vydávaných krajem na aktivity příslušníků národnostních menšin.
 5. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna v počtu členů výboru a jeho složení proběhla usnesením č. 7/659 ze dne 14. března 2018.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup