Zpráva

Výbor pro tělovýchovu a sport

předseda:

 • Ing. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Lenka Brzyszkowská, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Tomáš Kuča, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Bc. Martin Bednář
 • Matouš Hába
 • Jakub Janda
 • Ing. Michal Kokošek
 • Lukáš Oprchalský
 • Václav Pomikálek
 • Ing. Karel Šujan
 • Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
 • Jiří Vlček
 • Ing. Jan Wolf

Úkoly výboru pro tělovýchovu a sport

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti tělovýchovy a sportu.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti tělovýchovy a sportu, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení návrh na systém jejich hodnocení, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti tělovýchovy a sportu a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Předkládá a doporučuje radě záměry aktivit kraje v oblasti tělovýchovy a sportu.
 5. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení výboru byla projednána usnesením č. 7/794 ze dne 14. března 2018 a č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018..

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup