Zpráva

Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

předseda:

 • Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011(
 • Ing. Tomáš Kuča, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS)
 • Ing. Radim Přeček, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Miroslav Binar
 • Ing. Vladimír Gelnar
 • Ing. Milan Kolder
 • Ing. Tomáš Martinek
 • Ing. Pavla Müllerová
 • Ivana Váňová
 • Ing. František Vrchovecký

Úkoly výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti územního plánování a strategického rozvoje, zejména se:
  1. vyjadřuje ke zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a k jejich případné aktualizaci a svá vyjádření předkládá zastupitelstvu,
  2. vyjadřuje k Programu rozvoje kraje a ostatním strategickým, rozvojovým a koncepčním dokumentům kraje.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti územního plánování a strategického rozvoje, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti územního plánování a strategického rozvoje a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení výboru proběhla usnesením č. 8/934 ze dne 14. 6. 2018, č. 9/1033 ze dne 13. 9. 2018, č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018 a č. 13/1645 ze dne 10. 11. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup