Zpráva

Výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

předseda:

 • Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS)

členové:

 • Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
 • Ing. Ondřej Brdíčko
 • Ing. Tomáš Kolarik
 • Mgr. Petr Kuś
 • Mgr. Vladislav Szkandera
 • Ing. Petr Škrobánek
 • Ing. Richard Žabka

Úkoly výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti aktivit kraje ve vztahu k zahraničí, zejména:
  1. projednává návrhy koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje,
  2. projednává návrhy na rozvoj mezinárodní spolupráce kraje s jinými zahraničními regiony, projednává návrhy dohod v této oblasti a sleduje jejich plnění,
  3. projednává návrhy způsobů propagace kraje v zahraničí,
  4. navrhuje účast kraje na programech vyhlašovaných Evropskou unií příp. jinými mezinárodními organizacemi.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti aktivit kraje ve vztahu k zahraničí, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti aktivit kraje ve vztahu k zahraničí a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení výboru proběhla usnesením č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup