Zpráva

Výbor pro životní prostředí a zemědělství

předseda:

 • Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:

 • Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Mgr. Marcela Mrózková Heříková (ANO 2011)
 • Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Libor Kocinec
 • Ing. Otto Roháč, MBA, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Šebestová
 • RNDr. František Staněk, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Novotný
 • Ing. Leopold Benda
 • RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
 • Ing. et Ing. David Dudzik

Úkoly výboru pro životní prostředí
 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblastí životního prostředí a zemědělství.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblastech životního prostředí a zemědělství.
 3. Projednává žádosti o poskytnutí dotace z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblastech životního prostředí a zemědělství, popřípadě i žádosti o individuální dotaci v těchto oblastech, a předkládá své návrhy zastupitelstvu.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení výboru proběhla usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018 a č. 11/1365 ze dne 13. 3. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup