Zpráva

Výbor sociální

předsedkyně:

 • Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje (ODS)

členové:

 • Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Bc. Jana Hellerová
 • Ing. Zdeněk Chlubna
 • Mgr. Alena Pataky
 • Mgr. Marie Monsportová
 • Bc. Věra Pražáková
 • Ing. Michal Jedlička
 • Mgr. Xenie Šustalová
 • Ing. Jan Panáček

Úkoly výboru sociálního

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti sociální, oblasti protidrogové politiky kraje a oblasti prevence kriminality kraje.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti sociální, protidrogové politiky kraje a v oblasti prevence kriminality kraje, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti sociální, oblasti protidrogové politiky kraje a v oblasti prevence kriminality kraje a individuální žádosti o dotace v těchto oblastech a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedkyni a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení výboru proběhla usnesením č. 9/1033 ze dne 13.9.2018.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup