Zpráva

Výbor zdravotní a preventivní péče

předseda:

 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:

 • Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Mgr. Andrea Babišová
 • MUDr. Pavel Čermák, Ph.D.
 • MUDr. Ivan Drábek
 • Vojtěch Filsák
 • MUDr. Richard Lenert, Ph.D.
 • Eva Pastušková
 • MUDr. Karel Volný
 • Ing. Pavel Rydrych
 • Mgr. Miloslava Sachová

Úkoly výboru zdravotního a preventivní péče

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti zdravotnictví.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti zdravotnictví, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti zdravotnictví a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení výboru projednána usnesením č. 5/510 ze dne 14. 9. 2017, č. 7/794 ze dne 14. 3. 2018, č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018, č. 13/1645 ze dne 10. 11. 2019 a č. 14/1774 ze dne 12. 12. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup