Zpráva

Výbory zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo kraje na svém 1. (ustavujícím) zasedání konaném dne 5. 11. 2020 usnesením č. 1/12 zřídilo tyto výbory zastupitelstva kraje:

Výbor finanční

předseda:
Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:
Jakub Dedek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
JUDr. Václav Dobrozemský, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.
Ing. Ondřej Klučka
Ing. Vít Macháček
Ing. Pavel Meletzký
Pavel Pabjan
Ing. Bc. Jan Rejman, DiS.
Ing. Petr Smrček
Ing. Jan Stanjura

Výbor kontrolní

předseda:
Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM)

členové:
JUDr. Václav Dobrozemský, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Mgr. Stanislav Kopecký, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Róbert Masarovič, MSc. člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje (SPD)
JUDr. Ondřej Ručka, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Miroslav Halatin
Mgr. Marcel Jedelský
Roman Jurík
Mgr. Pavel Kawulok
Květa Kubíčková
Mgr. David Maryška
Mgr. Petra Řezáčová
Mgr. Jiří Stoch

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

předseda:
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)

členové:
PhDr. Jaroslav Dvořák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Vlastimil Janiczek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Bohuslav Niemiec, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Mgr. Michaela Davidová
Ing. Ivo Kantor
Mgr. Monika Klapková
Tomáš Kvašný
Mgr. Martin Šrubař

Výbor pro národnostní menšiny

předseda:
Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:
Martina Dušková, členka zastupitelstva kraje (Piráti)
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Štefan Baba
Mgr. Andrzej Bizoń
Jolana Bocková
Denis Ferenc
Jan Fojtík
Bc. Jana Hellerová
RSDr. Tadeáš Hlawiczka
Cyril Koky
Pavel Kolář
Jiří Lévay
Bc. Věra Pražáková
RNDr. Roman Strzondala
Ing. Tan Trinh
Halina Szczotka

Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

předseda:
MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:
Mgr. Monika Brzesková, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Jiří Demel, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Zuzana Bajgarová
Petr Kopínec
Bc. Jakub Míček
Ing. Roman Przybyla
Bc. Michal Šíma
Ing. Václav Škvain
Ivana Váňová, MBA
Pavel Zapletal

Výbor zdravotní a preventivní péče

předseda:
MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:
Ing. Lenka Holková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Pavel Kořízek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Lenka Brzyskowská
Vojtěch Filsák
Jan Fišer
MUDr. Petr Kümpel
MUDr. Richard Lenert Ph.D.
Ing. Jiří Martinek
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
MUDr. Adéla Mořkovská
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
Ing. Ladislav Sitko
Mgr. Lenka Stanovská
MUDr. Karel Volný

Výbor pro životní prostředí

předsedkyně:
Mgr. Zuzana Klusová, členka zastupitelstva kraje (Piráti)

členové:
Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
Ing. Josef Kuchta, člen zastupitelstva kraje (SPD)
Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Marcel Sikora, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Mgr. Kateřina Šebestová, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Slavomír Bača
Bc. Martin Henč
Ing. Bc. Radka Krištofová
Ing. Hynek Orság
Ing. Václav Parchaňský, Ph.D.
Jarmila Uvírová
Ing. Václav Zyder

Výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

předseda:
RNDr. Michal Pobucký, DiS., člen zastupitelstva kraje (ČSSD)

členové:
Ing. Michal Kokošek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
JUDr. Ondřej Ručka, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Robert Sivulka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Tadeáš Brída
Ing. Dalibor Fabián
Ing. Vojtěch Feber
Vladimír Kolek
Ing. Lukáš Kőnig
Mgr. Petr Kuś
Gabriela Kuznitiusová
Stanislav Štefek, DiS.
Mgr. Elena Vahalíková
Ing. David Witosz

Výbor pro dopravu

předseda:
Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)

členové:
Jiří Demel, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Mgr. Stanislav Kopecký, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Bc. Miroslav Otisk, MSC., MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Patrik Schramm, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Leonard Varga, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Ing. Marek Vysocký, člen zastupitelstva kraje (SPD)
Jiří Blahuta
Mgr. Daniel Havlík
Ing. Michal Jedlička
Mgr. Elena Vahalíková
Jan Veselý
Radomíra Vlčková
Jiří Žák

Výbor sociální

předseda:
Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:
Martina Dušková, členka zastupitelstva kraje (Piráti)
PhDr. Jaroslav Dvořák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Lenka Holková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Bc. Monika Dudová
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
Bc. Jan Horák
Mgr. Monika Klapková
Martina Loskotová
Ing. Jan Panáček
Radomíra Vlčková
Mgr. Veronika Žáková

Výbor pro kulturu a památky

předsedkyně:
Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:
Mgr. Monika Brzesková, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Radovan Hořínek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Ing. Pavel Staněk, člen zastupitelstva kraje (SPD)
Mgr. Jan Tabášek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
PaedDr. Ivona Klímová, MBA
Ing. Jan Kunze
Petr Medřík
Michal Najvárek
Bc. Radana Zapletalová

Výbor pro tělovýchovu a sport

předseda:
Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:
Ing. Josef Bělica, MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Mgr. Radek Kaňa, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Michal Kokošek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Robert Sivulka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Jan Wolf, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Jakub Janda
Bc. Dalibor Klimša
Jana Pohludková
Bc. et Bc. Jakub Tichý
Jiří Vlček
Ing. Jaromír Výtisk

frame-scrollup