Zpráva

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 10. 11. 2015 usnesením č. 83/6588 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí je od 14. 12. 2015 do 11. 1. 2016.

Kontakt:

Mgr. Karin Vitásková
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel. 595 622 677
e-mail: karin.vitaskova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Přílohy:

frame-scrollup