Zpráva

Vyhlášení dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 8. 12. 2015 usnesením č. 85/6804 vyhlásila dotační Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Lhůta pro podávání žádostí je od 18. 1. 2016 do 25. 1. 2016.

Kontakt:

Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768, e-mail: adela.zapletalova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Podmínky:

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 (PDSS)

Přílohy:

frame-scrollup