Zpráva

Vyhotovení seznamu všech písemností v odvolacím spise

Informace poskytla: 18. 5. 2017, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 22. 5. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje vyhotovení seznamu všech písemností, které jsou založeny ve spise vedeném k odvolacímu řízení, které provedla Ing. Koláčková ve věci stavby nazvané jako „Novostavba autosalonu Pronto Camper" s uvedením data vydání písemnosti, názvu písemnosti, čísla jednacího či jiné identifikace písemnosti a autora písemnosti.

Dne 4. 5. 2017 na základě výzvy žadatel upřesnil svou žádost s tím, že se týká odvolacího řízení, které proběhlo pod sp. zn. ÚPS/30757/2012/Kol, a dále sdělil, že pojem „datum vydání písemnosti“ znamená datum, kdy byla písemnost vyhotovena jak správními orgány, tak i jinými účastníky řízení, a pojem „autor písemnosti“ je fyzická osoba, ať již zaměstnanec správního orgánu či nikoliv, která písemnost vyhotovila, tzn. je jejím autorem.

Poskytnuté informace:
Žadateli byl požadovaný seznam písemností poskytnut přípisem č. j. MSK 49615/2017 ze dne 18. 5. 2017, a je uložen níže v příloze.

frame-scrollup