Zpráva

Výsledky - Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2018
eviden. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady v Kč požadovaná výše dotace v Kč maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do databáze MA21 bodové hodnocení (max. počet bodů = 50)
1 00298077 Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice obec Podpora aktivit ke zdravé a udržitelné Kopřivnici neinvestiční 355 000 177 500 50,00 % 177 500 1. 2. 2018 3. 12. 2018 ano 39
2 00300063 Město Hlučín Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín obec Udržitelný rozvoj v Hlučíně neinvestiční 150 000 90 000 60,00 % 90 000 1. 1. 2018 15. 12. 2018 ano 37
7 00845451 Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava-Poruba městský obvod Poruba myslí na budoucnost neinvestiční 285 500 199 850 69,98 % 199 800 1. 4. 2018 31. 10. 2018 ano 36
3 00300535 Statutární město Opava Horní náměstí 382, 746 01 Opava obec Opava - osvětové kampaně 2018 neinvestiční 123 000 86 100 70,00 % 86 100 1. 2. 2018 30. 11. 2018 ano 36
15 00300870 Město Vítkov náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov obec Zdravé město Vítkov neinvestiční 237 600 166 100 69,91 % 166 100 1. 2. 2018 15. 12. 2018 ano 36
6 00299847 Obec Bolatice Hlučínská 95, 747 23 Bolatice obec Podpora aktivit MA21 v obci Bolatice pro rok 2018 neinvestiční 285 714 200 000 70,00 % 200 000 1. 1. 2018 15. 12. 2018 ano 35,5
9 00600695 Obec Zbyslavice Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice obec Komunitně a aktivně k udržitelnému rozvoji ve Zbyslavicích neinvestiční 210 000 147 000 70,00 % 147 000 1. 2. 2018 30. 11. 2018 ano 35
11 00296139 Město Krnov Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov obec Evropský týden mobility Krnov 2018 neinvestiční 236 000 165 200 70,00 % 165 200 1. 2. 2018 15. 12. 2018 ano 34
16 00535958 Obec Hrádek Hrádek 352, 739 97 Hrádek obec Aktivně a hlavně společně v roce 2018 neinvestiční 216 200 151 300 69,98 % 151 300 15. 3. 2018 15. 12. 2018 ano 33,5
14 00296759 Město Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov obec Město Jablunkov pro občany neinvestiční 143 100 100 170 69,95 % 100 100 1. 1. 2018 15. 12. 2018 ano 31,5
  Celkem 2 242 114 1 483 220   1 483 100  
Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2018
eviden. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady v Kč požadovaná výše dotace v Kč maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do databáze MA21 bodové hodnocení (max. počet bodů = 50)
4 00297861 Město Fulnek nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek obec Ekologický den ve Fulneku neinvestiční 120 000 84 000 70,00 % 84 000 3. 1. 2018 30. 6. 2018 ano 28,5
8 14613271 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek spolek VNA pro každého neinvestiční 400 000 200 000 50,00 % 200 000 1. 1. 2018 30. 11. 2018 ano 28
18 22873643 Bezpečnostně technologický klastr, z. s. Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava spolek I-AIR2 Máme rádi čistý vzduch neinvestiční 279 000 181 400 65,02 % 181 400 1. 4. 2018 30. 11. 2018 ano 27
10 28658957 EDUCA TV o.p.s. Náměstí 63, 742 83 Klimkovice obecně prospěšná společnost Před, teď a po nás. neinvestiční 271 900 190 000 69,88 % 190 000 15. 2. 2018 15. 12. 2018 ano 23,5
12 04487478 Centrum udržitelného rozvoje, z.s. Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava spolek Podpora adaptace měst na klimatickou změnu neinvestiční 285 714 200 000 70,00 % ku 1. 7. 2018 30. 11. 2018 ano 23
  Celkem 1 356 614 855 400   655 400  
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2018
eviden. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady v Kč požadovaná výše dotace v Kč maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do databáze MA21 poznámka
5 05822424 Mladí včelaříci, z.s. Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice spolek Koukni se s námi do mikroskopu neinvestiční 199 884 135 921 67,99 % 135 900 1. 1. 2018 30. 11. 2018 ne Žadatel o dotaci nesplnil podmínku jeho registrace v databázi místní Agendy 21
13 71195530 Mikroregion Krnovsko Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov dobrovolný svazek obcí Dobíjecí elektrostanice pro mikroregion Krnovsko neinvestiční 195 000 136 500 70,00 % 136 500 1. 1. 2018 30. 11. 2018 ano Předmět žádostí nespadá svým zaměřením do podporovaných aktivit vyhlášeného dotačního programu
17 68149468 Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín zájmové sdružení právnických osob Ekoemoce v životním prostředí neinvestiční 265 500 175 496 66,06 % 175 400 1. 5. 2018 31. 10. 2018 ano Žadatel o dotaci nespadá do okruhu příjemců, a také v žádosti chybí 1. stránka přílohy č. 3 - Projektová část žádosti
  Celkem 660 384 447 917   447 800  
frame-scrollup