Zpráva

Výsledky dotačního Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených

lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017

Poskytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
08/17 KP 2/17 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Návazná podpora v terénu 2793900 vyrovnávací platba dle pověření, č. smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších Dodatků 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 24
07/17 KP 2/17 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace S KONTAKTEM ve vyloučené lokalitě 6309790 vyrovnávací platba dle pověření, č. smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších Dodatků 111 250 62,92 70 000 neinvestiční 19
06/17 KP 1/17 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Komunitní centrum Borek - - 500 400 13,99 70 000 neinvestiční 19
12/17 KP 2/17 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Místo, kde žijeme - - 152 236 45,92 69 900 neinvestiční 16
09/17 KP 2/17 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Rozvoj sociálních dovedností 7799721 vyrovnávací platba dle pověření, č. smlouvy 02822/2015/SOC ze dne 21. 10. 2015 75 000 70,00 52 500 neinvestiční 15
10/17 KP 1/17 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Komunitní centrum SRNM Rýmařov - - 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 15
05/17 KP 1/17 Spolek PORTAVITA 22611908 spolek Cesta k domovu 5065877 - 256 700 27,27 70 000 neinvestiční 14
04/17 KP 2/17 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Abeceda rodinných financí - - 83 000 33,25 27 600 neinvestiční 13
Celkem 500 000

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací

Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 03/17 KP 2/17 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Budeme znát svá práva i povinnosti - - 98 500 69,54 68 500 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Neposkytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
01/17 KP 2/17 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Vzdělání pro terénní pracovníky 2017 - 53 000 100,00 53 000 neinvestiční Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu (překročena max. 70% spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu). Nedoložena činnost v oblasti prevence sociálního vyloučení po dobu min. 1 roku.
02/17 KP 1/17 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Zárubek 2017 - 101 000 69,31 70 000 neinvestiční Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (občerstvení). Nedoložena činnost v oblasti prevence sociálního vyloučení po dobu min. 1 roku.
11/17 KP 2/17 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Vzdělávání SRNM Rýmařov - 70 000 70,00 49 000 neinvestiční Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (potraviny pro účastníky v době trvání kurzu a MS Office 2016).
13/17 KP 2/17 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Ve zdravější lokalitě 1903454 177 670 37,88 67 300 neinvestiční Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (právní poradenství pro klienty).
frame-scrollup