Zpráva

Výsledky dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017

krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017

Poskytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
13/17 NAPK 1/17 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Jde to i jinak 6583055 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 159 300 49,59 79 000 neinvestiční 24
02/17 NAPK 1/17 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Michala Magone - zážitkové a sportovní víkendy 4358824 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 167 000 47,90 80 000 neinvestiční 24
15/17 NAPK 1/17 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek "Chaloupka 2017 - Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy" - - 120 000 50,00 60 000 neinvestiční 23
05/17 NAPK 3/17 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 44990901 spolek "Respektovat a být respektován: PREVENCE KRIMINALITY V SEXBYZNYSE v Moravskoslezském kraji" 4441304 Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. 9. 2016 237 000 32,91 78 000 neinvestiční 23
14/17 NAPK 1/17 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Volnočasové aktivity SRNM Rýmařov - - 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 23
12/17 NAPK 2/17 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Probační program K2 a resocializační program pro dospělé - - 161 060 61,78 99 500 neinvestiční 22
03/17 NAPK 1/17 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Poznávání kraje s Kometou 1304507 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 60 000 50,00 30 000 neinvestiční 22
07/17 NAPK 3/17 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Preventivní aktivity SOS MaS, z. s. určené seniorům a zdravotně handicapovaným občanům - - 158 400 50,38 79 800 neinvestiční 22
04/17 NAPK 1/17 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Kometa 2017 - - 156 000 50,00 78 000 neinvestiční 20
06/17 NAPK 1/17 BVÚ-Centrum pro volný čas a pomoc mládeži z.s. 44938519 spolek Zpřístupnění společenských, kulturních a sportovních aktivit rizikovým a neorganizovaným dětem a mládeži v roce 2017 - - 162 000 22,04 35 700 neinvestiční 15
Celkem 700 000

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací

Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 11/17 NAPK 3/17 Rizika internetu a komunikačních technologií, z. s. 22837965 spolek Kraj pro bezpečný internet - - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 14 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 08/17 NAPK 1/17 O.S.P.B., z. s. 64628272 spolek Tábor - vyvrcholení desetiměsíční činnosti - - 60 000 50,00 30 000 neinvestiční 13 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 01/17 NAPK 3/17 Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost 24293628 obecně prospěšná společnost Ozvěny migrační krize v Moravskoslezském kraji - - 69 804 69,91 48 800 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Neposkytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
09/17 NAPK 1/17 Duha Zelený vítr 75011760 spolek Zelený vítr Inkluze 2017 880 000 9,09 80 000 neinvestiční Porušení podmínek dotačního programu - projekt realizován mimo území MSK (Jihomoravský kraj - RS Brněnka Heroltice).
10/17 NAPK 1/17 Charita Odry 62351052 církevní organizace Letní pobytový tábor Březiny 2017 145 430 49,16 71 500 neinvestiční Porušení podmínek dotačního programu -projekt realizován mimo území MSK (Zlínský kraj - Březiny - Kateřinice).
frame-scrollup