Zpráva

Výsledky dotačního Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017

Seznam schválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/150 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017“ uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Charakter dotace Navrhovaná výše dotace (Kč) Podíl dotace na celkových nákladech projektu Časová použitelnost dotace
69206244  APROPO z. s. spolek Celoroční podpora zdraví občanů s těžkým tělesným postižením neinvestiční 65 000  49,39 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
26850176  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. obecně prospěšná společnost Dětský hospicový stacionář neinvestiční 290 000  50,00 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
26850176  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. obecně prospěšná společnost Mobilní hospicová péče pro dospělé neinvestiční 300 000  49,59 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
26850176  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. obecně prospěšná společnost Mobilní hospicová péče pro děti neinvestiční 300 000  49,59 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
65468562  Slezská diakonie církevní právnická osoba Cvičím s pomocí a cítím se lépe neinvestiční 80 000  47,06 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
44940998  Charita Ostrava církevní právnická osoba Charitní hospicová poradna - nákup zdravotnického vybavení do půjčovny kompenzačních pomůcek neinvestiční 85 300  37,17 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
44940998  Charita Ostrava církevní právnická osoba Zdravotnický materiál a dopravní obslužnost pro Mobilní hospic sv. Kryštofa neinvestiční 145 000  49,87 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
44940998  Charita Ostrava církevní právnická osoba Zdravotnický materiál pro Hospic sv. Lukáše neinvestiční 300 000  17,42 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
45235201  Charita Frýdek Místek církevní právnická osoba Mobilní hospicová péče v Charitě Frýdek-Místek neinvestiční 64 000  49,88 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
10  26588773  KAFIRA o.p.s. obecně prospěšná společnost Smyslová stimulace a aktivizace dětí a dospělých se zrakovým postižením neinvestiční 60 000  50,00 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
11  65468562  Slezská diakonie církevní právnická osoba Přenesme se přes překážky neinvestiční 27 000  50,00 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
12  00550477  Klub bechtěreviků ČR z.s. spolek Chci se dívat lidem do očí neinvestiční 63 000  49,22 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
13  48804517  Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. spolek REHAST - rehabilitační asistence v rodinách pečujících o děti a  mladé se zdravotním postižením neinvestiční 40 000  50,00 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
14  26603900  ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná spolek Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné a okolí neinvestiční 40 000  47,96 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
15  05115841  MEDICA Třinec, z.ú. ústav Zdravotní pomůcky pro mobilní hospicovou péči neinvestiční 102 200  49,98 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
16  43964591  Charita Opava církevní právnická osoba Zemřít důstojně doma a bez bolesti neinvestiční 140 000  49,30 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
17  65469097  Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. pobočný spolek Rehabilitační a vzdělávací aktivity pro osoby s roztroušenou sklerózou neinvestiční 50 000  35,46 % 2. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
18  26673371  Centrum pro dítě s diabetem, z.s. spolek Žijme naplno-rovný přístup pro děti s diabetem neinvestiční 50 000  33,33 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
19  01417495  Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. spolek Konference "Život s celiakií" a další edukační aktivity KCO-MSK neinvestiční 50 000  50,00 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
20  03632661  Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj pobočný spolek Mobilní hospic Strom života - specializovaná paliativní péče v přirozeném domácím prostředí na území MSK neinvestiční 300 000  14,97 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
21  65468562  Slezská diakonie církevní právnická osoba Dohromady uděláme moc neinvestiční 63 500  49,84 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
22  26606003  SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, z.s. spolek Rekondiční ozdravný pobyt a rehabilitační nápravné cvičení neinvestiční 70 000  43,75 % 2. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
23  65468562  Slezská diakonie církevní právnická osoba Dobrovolníci na INTERNĚ a NEUROLOGII v nemocnici Krnov neinvestiční 23 000  50,00 % 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
24  26531607  Sdružení CHEWAL, z.s. spolek Hiporehabilitace pro zdraví neinvestiční 50 000  24,10 % 1. 3. 2017 – 31. 12. 2017 

Seznam neschválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/150 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017“ uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Charakter dotace Požadovaná výše dotace (Kč) Navrhovaná výše dotace (Kč) Důvod neposkytnutí
24293628  Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost Besedy pro zdraví neinvestiční 36 100  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení stanoveného % podílu osobních nákladů)
27163059  NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. obecně prospěšná společnost Vyrovnávání příležitostí pro občany se  zdravotním postižením - podpora sociální inkluze neinvestiční 80 000  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení stanoveného % podílu osobních nákladů)
00674443  Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. spolek Rozchodíme CIVILKY v Moravskoslezském kraji 2017  neinvestiční 43 000  nedodržení podmínek dotačního programu (obsahuje neuznatelný náklad)
26591014  ANIMA VIVA z. s. spolek Vzájemným sdílením s podporou odborníka a cílenou osvětou veřejnosti k zlepšení kvality života (nejen) osob s duševním onemocněním neinvestiční 27 000  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení stanoveného % podílu osobních nákladů)
22709941  ABC o.p.s. obecně prospěšná společnost ABC pro děti s handicapem neinvestiční 76 450  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení stanoveného % podílu osobních nákladů)
65468562  Slezská diakonie církevní právnická osoba Bez rehabilitace to nejde neinvestiční 33 000  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení stanoveného % podílu osobních nákladů)
27002144  THeatr ludem spolek Zdravotní prevence na 1. stupni ZŠ skrze divadelní lekce s loutkami 2017  neinvestiční 46 000  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení stanoveného % podílu osobních nákladů)
frame-scrollup