Zpráva

Výsledky Dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Zastupitelstvo kraje 14. 3. 2018 usnesením č. 7/735 schválilo poskytnutí dotací v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - dotační titul 1

Pořadí Pořadové číslo Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr hodnotitel 1 - kriterium I.2 hodnotitel 2 - kriterium I.2 BODY průměr kriterium I.2 Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Kumulativní součet (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do Termín realizace projektu od - do Stručný popis projektu
1 106 obec Úvalno obec 00296422 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Sociální zázemí na Rychtě v Úvalně 28 29 28,5 13 14 13,5 1 078 160 62,90% 678 160 400 000 37,10% 400 000 400 000 0 400 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 vybudování sociálního zařízení a technické místnosti pro potřeby obce v budově Rychty, která je v majetku obce a slouží jako galerie, přednáškový sál
2 104 obec Metylovice obec 00535991 Metylovice 495, 739 49 Metylovice Rekonstrukce kinosálu - teleskopické hlediště 28 28 28 13 13 13 1 250 000 68,00% 850 000 400 000 32,00% 400 000 400 000 0 800 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce kinosálu v obci, odstranění starých sedadel v hledišti a pořízení teleskopického hlediště
3 88 obec Řepiště obec 00577031 Mírová 178, 739 31 Řepiště Obnova zařízení kulturního sálu v Řepištích U Máně 26 28 27 11 13 12 1 050 000 61,90% 650 000 400 000 38,10% 400 000 400 000 0 1 200 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 montáž zařízení a technologií kulturního domu - jevištní technologie, ozvučení, scénické osvětlení, projekční technika
4 64 obec Raduň obec 00300624 Poštovní 239, 747 61 Raduň Zřízení autobusové zastávky u křížení ulic 9. května a Sluneční 26 28 27 11 13 12 1 022 533 61,02% 623 933 398 600 38,98% 398 600 398 600 0 1 598 600 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 výstavba nového prvku - autobusový záliv se zastávkou včetně doprovodné infrastruktury a úpravy prostranství
5 21 obec Malá Morávka obec 00296201 Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Malá Morávka 25 27 26 11 13 12 374 400 56,01% 209 700 164 700 43,99% 164 700 164 700 0 1 763 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce a modernizace elektroinstalace a osvětlení v ZŠ
6 80 obec Kozmice obec 00849961 Poručíka Hoši 528/2C, 747 11 Kozmice Revitalizace zahrady mateřské školy 25 27 26 11 12 11,5 1 846 659 78,34% 1 446 659 400 000 21,66% 400 000 400 000 0 2 163 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce a revitalizace zahrady mateřské školy v Kozmicích, umístění nových hracích prvků pro děti
7 18 obec Olbramice obec 60798416 Prostorná 132, 742 83 Olbramice Bezbariérový přístup do obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích 26 26 26 11 11 11 1 895 000 78,89% 1 495 000 400 000 21,11% 400 000 400 000 0 2 563 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 realizace bezbariérového výtahu a venkovního přístupu do budovy obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích
8 108 obec Staré Heřminovy obec 00576077 Staré Heřminovy 129, 793 12 Staré Heřminovy Rekonstrucke vnitřních prostor bytového domu - přestavba na knihovnu, zázemí pro spolky v obci a 2 b.j. 26 26 26 11 11 11 1 498 500 73,31% 1 098 500 400 000 26,69% 400 000 400 000 0 2 963 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce vnitřních prostor bytového domu na zázemí knihovny, společenskou místnost pro spolky a 2 bezbariérové bytové jednotky pro sociální bydlení
9 90 obec Jistebník obec 00298018 Jistebník 149, 742 82  Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ Jistebník 25 26 25,5 13 13 13 1 899 603 78,94% 1 499 603 400 000 21,06% 400 000 400 000 0 3 363 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 modernizace sportovního areálu u Základní školy - rekonstrukce ploch, vybudování víceúčelového hřiště
10 28 obec Svobodné Heřmanice obec 00296384 Sokolovská 94, 793 12 Svobodné Heřmanice Obec Sv. Heřmanice - rekonstrukce místních komunikací 25 26 25,5 12 13 12,5 1 053 000 62,01% 653 000 400 000 37,99% 400 000 400 000 0 3 763 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místních komunikací v obci a spojky k zetopeným Šifrovým lomům (význam i pro cestovní ruch)
11 35 obec Horní Město obec 00296015 Horní Město 97, 793 44 Horní Město Parkoviště Rešov 25 26 25,5 12 12 12 1 026 000 61,01% 626 000 400 000 38,99% 400 000 400 000 0 4 163 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 výstavba nového záchytného parkoviště v mistní části Rešov - přístup k Rešovským vodopádů - NPR
12 13 obec Staré Město obec 00576948 Jamnická 46, 738 01 Staré Město (F.-M.) Autobusový záliv - ul. Na Zbytkách, směr Baška 24 26 25 11 13 12 1 021 007 60,82% 621 007 400 000 39,18% 400 000 400 000 0 4 563 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 vybudování chybějícího autobusového zálivu včetně čekárny
13 27 obec Dolní Životice obec 00635570 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Chodníky a zpevněné plochy v areálu volného času v Dolních Životicích 26 24 25 13 11 12 849 700 52,92% 449 700 400 000 47,08% 400 000 400 000 0 4 963 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce zpěvněných ploch v areálu volného času v Dolních Životicích
14 46 obec Albrechtičky obec 00600814 Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky Oprava pěší lávky přes řeku Odru 25 25 25 11 11 11 627 000 60,13% 377 000 250 000 39,87% 250 000 0 250 000 5 213 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava pěší lávky přes řeku Odru, po které je vedena turistická a cyklistická stezka
15 42 město Budišov nad Budišovkou město 00299898 Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou Rekonstrukce chodníků v oblasti ul. Dukelská I. Etapa 24 26 25 9 11 10 1 740 785 77,02% 1 340 785 400 000 22,98% 400 000 400 000 0 5 613 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce chodníků u centra obce
16 52 obec Píšť obec 00300560 Píšť 58, 747 18 Píšť Rekonstrukce chodníku na ulici Opavské v Píšti 25 25 25 10 10 10 1 286 000 68,90% 886 000 400 000 31,10% 400 000 400 000 0 6 013 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce chodníku v centru obce - škola, sportovní areál, autobusová zastávka, obchod, restaurace, lékárna
17 39 obec Milíkov obec 00492621 Milíkov 200, 739 81 Milíkov Rekonstrukce MK Milíkov - Do Štefků 24 25 24,5 11 11 11 1 176 471 66,00% 776 471 400 000 34,00% 400 000 400 000 0 6 413 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místní komunikace v intravilanu obce - přístupová cesta na Kozubovou
18 101 obec Leskovec nad Moravicí obec 00296155 Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí Zázemí pro návštěvníky přehrady Slezské Harty, I. etapa 23 26 24,5 10 12 11 1 060 000 62,26% 660 000 400 000 37,74% 400 000 400 000 0 6 813 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 zřízení zázemí u Slezské Harty pro rozvoj CR - přípojky elektro a vodovodní pro využití v lodní dopravě na přehradě
19 41 obec Staré Hamry obec 00297241 Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry ZŠ ve Starých Hamrech - větrání kuchyně a jídelny 24 25 24,5 11 11 11 713 700 56,00% 399 700 314 000 44,00% 314 000 314 000 0 7 127 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 modernizace nuceného větrání kuchyně a přilehlých prostor v bojektu základní školy
20 2 obec Šenov u Nového Jičína obec 60798432 Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí pošty 25 24 24,5 11 10 10,5 1 200 000 66,67% 800 000 400 000 33,33% 400 000 400 000 0 7 527 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 Rekonstrukce ploch veřejného prostranství v okolí obecní budovy pro komunitní služby a bydlení
21 83 obec Stěbořice obec 00300691 Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice Obnova parkovací plochy před ZŠ v obci Stěbořice 24 25 24,5 10 11 10,5 992 408 61,10% 606 408 386 000 38,90% 386 000 386 000 0 7 913 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 Realizace nového parkoviště u základní školy ve Stěbořicích
22 61 městys Litultovice městys 00300381 Litultovice 1, 747 55 Litultovice Rekonstrukce chodníku okolo rybníku v centru Městyse Litultovice 24 25 24,5 10 11 10,5 774 930 56,01% 434 030 340 900 43,99% 340 900 340 900 0 8 254 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce chodníků v Litultovicích, pěší trasa mimo hlavní komunikaci, která je využívána občany, a návštěvníky obce
23 36 obec Dolní Moravice obec 00295957 Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MŠ v Dolní Moravici 23 26 24,5 9 12 10,5 757 750 56,00% 424 350 333 400 44,00% 333 400 333 400 0 8 587 600 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce vnitřních prostor a místností v mateřské škole
24 14 obec Tichá obec 00298476 Tichá 1, 742 74 Tichá Oprava tělocvičny v Tiché (opláštění, sociální zařízení) 24 25 24,5 9 11 10 500 000 61,10% 305 500 194 500 38,90% 194 500 0 194 500 8 782 100 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 nutné opravy opláštění tělocvičny základní školy a nevyhovujícího stavu sociálního zázemí pro žáky školy
25 4 obec Děhylov obec 00635464 Výstavní 179, 747 94 Děhylov Rekonstrukce propustku přes Děhylovský potok na ulici Ke koupališti 24 25 24,5 9 10 9,5 1 207 000 66,86% 807 000 400 000 33,14% 400 000 400 000 0 9 182 100 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 kompletní rekonstrukce mostního propustku, kterou bude řešen havarijní stav na místní komunikaci, kterou využívají občané, cykloturisté, zemědělské a lesní subjekty, podnikatelé a návštěvníci Loděnice v Děhylově
26 65 obec Štítina obec 00300764 Hlavní 68, 747 91 Štítina Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčné 24 25 24,5 9 10 9,5 994 677 61,00% 606 777 387 900 39,00% 387 900 387 900 0 9 570 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce živičného povrchu na místní komunikaci v obci včetně chodníku a vjezdů k RD
27 92 obec Skřipov obec 00300659 Skřipov 80, 747 45 Skřipov Modernizace občanské vybavenosti v obci Skřipov a Hrabství 23 25 24 11 13 12 1 000 000 60,00% 600 000 400 000 40,00% 400 000 400 000 0 9 970 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce dvou autobusových zastávek ve Skřipově a v místní části Hrabství včetně prostranství a nového mobiliáře - plakátovací plocha a vývěsky
28 102 obec Bohušov obec 00295876 Bohušov 15, 793 98 Bohušov Rekonstrukce kulturního domu v obci Bohušov 24 24 24 11 11 11 840 000 52,38% 440 000 400 000 47,62% 400 000 400 000 0 10 370 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce sálu v kulturním domě v Bohušově - podlaha v sále, rekonstrukce jeviště, rekonstrukce sociálních zařízení
29 72 obec Třemešná obec 00296414 Třemešná 304, 793 82 Třemešná Všichni  máme stejné potřeby 24 24 24 11 11 11 671 963 52,38% 351 963 320 000 47,62% 320 000 320 000 0 10 690 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce sociálního zázemí v budově staré základní školy, která bude využívána pro potřeby výuky neodborných předmětů žáků ZŠ a volnočasových aktivit občanů obce - spolková činnost
30 81 obec Chlebičov obec 00533947 Hlavní 65, 747 32 Chlebičov Rekonstrukce tělocvičny a diváckého zázemí v Chlebičově 25 23 24 11 9 10 2 642 159 84,86% 2 242 159 400 000 15,14% 400 000 400 000 0 11 090 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rozšíření zázemí v tělocvičně - realizace divácké galerie a zázemí pro účastníky tělocvičny
31 54 obec Stonava obec 00297658 Stonava 730, 735 34 Stonava Hřiště ve Stonavě 24 24 24 10 10 10 2 314 841 82,72% 1 914 841 400 000 17,28% 400 000 400 000 0 11 490 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce stávajícího nefunkčního dětského hřiště v centru obce a vybudování workoutového v cykloparku u ZŠ a MŠ ve Stonavě
32 63 obec Kaňovice obec 00494267 Kaňovice 33, 739 36 Kaňovice Rekonstrukce místních komunikací v Kaňovicích, 3. etapa 23 25 24 9 11 10 645 000 61,01% 393 500 251 500 38,99% 251 500 251 500 0 11 741 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce dvou místních komunikací v Kaňovicích k rodinným domům a k rekreační zóně
33 10 obec Hať obec 00635511 Lípová 86, 747 16 Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipová 24 24 24 9 9 9 2 220 000 81,98% 1 820 000 400 000 18,02% 400 000 400 000 0 12 141 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 zatrubnění odvodňovacího a odpadního příkopu a realizace terénu podél hlavní komunikace v obci
34 43 obec Kateřinice obec 00600784 Kateřinice 127, 742 58 Kateřinice Revitalizace obecní zahrady - vytvoření místa aktivního odpočinku 23 24 23,5 11 12 11,5 760 000 47,37% 360 000 400 000 52,63% 400 000 400 000 0 12 541 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 vybudování klidové a odpočinkové zahrady naproti obecnímu úřadu v obecní zahradě - instalace laviček, herních prvků, využití i ke společným akcím v obci
35 23 obec Valšov obec  00576034 Valšov 72, 792 01 Bruntál Rekonstrukce místních komunikací IV. etapa 23 24 23,5 10 12 11 1 528 000 73,82% 1 128 000 400 000 26,18% 400 000 400 000 0 12 941 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místních komunikací včetně odvodnění a bočního zpěvnění, navazují na hlavní silnici protínající obec
36 97 obec Skotnice obec 00600806 Skotnice 24, 742 58 Skotnice Modernizace návsi Skotnice a přilehlého veřejného prostranství 23 24 23,5 11 11 11 736 000 51,97% 382 500 353 500 48,03% 353 500 353 500 0 13 295 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 modernizace návsi v obci Skotnice a přilehlého veřejného prostranství - mobiliář - lavičky, herní a výukové prvky, stojany na kola, odpadkové koše
37 38 obec Luboměř obec 00298158 Luboměř 93, 742 35 Luboměř Sociální zařízení ve sportovním areálu na Drahách 22 25 23,5 8 10 9 1 848 864 78,37% 1 448 864 400 000 21,63% 400 000 400 000 0 13 695 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 likvidace starého nevyhovujícího sociálního zařízení a vybudování nového sociálního zázemí ve sportovním areálu 
38 22 obec Lichnov obec 00296163 Lichnov 42, 79315 Lichnov (Buntál) Dětské hřiště Lichnov 22 24 23 12 14 13 800 000 50,00% 400 000 400 000 50,00% 400 000 400 000 0 14 095 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 zřízení děstkého hřiště v areálu základní školy
39 75 obec Radkov obec 00635383 Radkov 58, 747 84 Radkov Rekonstrukce kulturního domu v obci Radkov 23 23 23 12 12 12 363 303 40,82% 148 303 215 000 59,18% 215 000 215 000 0 14 310 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 zateplení půdního rpstoru v kulturním domě a pořízení kuchyňky
40 53 obec Hukvaldy obec 00297194 Hukvaldy 3, 73946 Hukvaldy Sociální zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy - 3. část 23 23 23 11 11 11 1 668 000 76,02% 1 268 000 400 000 23,98% 400 000 400 000 0 14 710 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 3. etapa rekonstrukce v ZŠ - sociální zařízení pro žáky a personál
41 57 obec Dětřichov nad Bystřicí obec 00295931 Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí Rekonstrukce kulturního domu - Dětřichov nad Bystřicí 23 23 23 11 11 11 500 000 56,00% 280 000 220 000 44,00% 220 000 220 000 0 14 930 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce podlahy v kulturním domě v Dětřichově n. B.
42 29 obec Bruzovice obec 00296546 Bruzovice 214, 739 36 Sedliště Kulturní a společenské centrum Bruzovice 23 23 23 11 11 11 512 814 41,01% 210 314 302 500 58,99% 302 500 302 500 0 15 232 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 zastřenení venkovního zázemí ve společensko kulturním areálu, zvýšení komfortu pro využití aerálu
43 89 obec Hněvošice obec 00300071 Opavská 170,  747 35 Hněvošice Rekonstrukce prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Hněvošicích 22 24 23 10 12 11 397 932 40,19% 159 932 238 000 59,81% 238 000 238 000 0 15 470 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce prostoru u MŠ k využití pro děti MŠ a spolky v obci - elektroinstalace, rozvody, osvětlení, omítky, sociální zařízení, obklady
44 5 obec Pustá Polom obec 00300608 Slezská 94, 747 69 Pustá Polom Obnova a modernizace sociálního zařízení ve zdravotním středisku Pustá Polom 23 23 23 11 11 11 650 000 40,00% 260 000 390 000 60,00% 390 000 390 000 0 15 860 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce rozvodů teplé a studéné vody, odpadů, sociálního zařízení, podlah a elektroinstalace v budově zdravotního střediska v obci
45 87 obec Dolní Lomná obec 00535966 Dolní Lomná 164, 739 91 Dolní Lomná Rekonstrukce místní komunikace Mostořanka 23 23 23 10 10 10 892 258 55,17% 492 258 400 000 44,83% 400 000 400 000 0 16 260 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místní komunikace v obci včetně odvodnění komunikace, zlepšení dostupnosti v obci - příjezd a přístup k rodinným domům
46 93 obec Lhotka u Litultovic obec 00635375 Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Litultovice Rekonstrukce střechy KD 23 23 23 10 10 10 848 448 52,86% 448 448 400 000 47,14% 400 000 400 000 0 16 660 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce střechy kulturního domu v obci Lhotka u Litultovic - výměna krovů, krytin, klempířské práce
47 73 obec Dobroslavice obec 00849731 Slezská 260/3, 747 94 Dobroslavice Rekonstrukce chodníků v obci Dobroslavice I. etapa 22 24 23 8 10 9 1 437 094 72,17% 1 037 094 400 000 27,83% 400 000 400 000 0 17 060 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 vybudování nových chodníkových těles v obci Dobroslavice
48 20 obec Životice u Nového Jičína obec 48804711 Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Životice u Nového Jičína Stavební úpravy hřbitova 23 23 23 9 9 9 1 400 000 71,43% 1 000 000 400 000 28,57% 400 000 400 000 0 17 460 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 obnova terénu a mobiliáře na místním hřbitově - přístupové chodníky, lavičky, pergola se studnou
49 111 obec Dolní Domaslavice obec 00494241 Dolní Domaslavice 4, 739 38 Dolní Domaslavice Parkoviště u ZŠ Dolní Domaslavice 23 23 23 9 9 9 1 300 076 69,23% 900 076 400 000 30,77% 400 000 400 000 0 17 860 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 výstavba parkoviště u Základní školy Dolní Domaslavice - 13 parkovacích míst
50 6 obec Neplachovice obec 00561193 Na Návsi 16, Neplachovice, 747 74 Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Zadky - střecha 24 22 23 9 9 9 1 139 000 64,88% 739 000 400 000 35,12% 400 000 400 000 0 18 260 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce hasičské zvrojnice - rekonstrukce střechy a vnitřních prostor včetně zázemí
51 103 obec Dobratice obec 00577057 Dobratice 49, 739 51 Dobrá Rekonstrukce mostu M07 přes VT Zbojičný v Dobraticích 23 23 23 9 9 9 1 100 000 63,64% 700 000 400 000 36,36% 400 000 400 000 0 18 660 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce motsku přes místní potok Zbojičný, který je ve špatném stavu, doporučena rekonstrukce
52 70 obec Pržno obec 00494216 Pržno 201, 739 11 Pržno IV. etapa výstavby chodníků v obci Pržno 23 23 23 9 9 9 1 071 359 62,66% 671 359 400 000 37,34% 400 000 400 000 0 19 060 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 výstavba chodíků v obci, které propojí jižní část obce s již vystavěnými částmi v předchozích etapách
53 78 obec Služovice obec 00300675 Služovice 135, 747 28 Služovice Obnova a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti ve Služovicích 23 23 23 9 9 9 1 044 816 61,72% 644 816 400 000 38,28% 400 000 400 000 0 19 460 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 budova TJ sokol - rekonstrukce kuchňky, budova SDH Vrbka - rekonstrukce sociálního zařízení, budova SDH Služovice - rekonstrukce schodiště, obchod Služovice - rekonstrukce oen a dveří, bytový dům - rekonstrukce výmalby na schodišti bytového domu
54 86 obec Rohov obec 00635499 Hlavní 180, 747 25 Rohov Obnova veřejných prostranství v obci Rohov - II. etapa 23 23 23 9 9 9 932 605 57,11% 532 605 400 000 42,89% 400 000 400 000 0 19 860 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce zpevněných ploch apřístupových chodníků v různých částech v obci Rohov
55 58 obec Bukovec obec 00535940 Bukovec 270, 739 85 Bukovec Účelové pozemní komunikace k RD č. 175 - Bukovec - Bujákovi 23 23 23 8 8 8 1 025 641 61,00% 625 641 400 000 39,00% 400 000 400 000 0 20 260 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 výstavba komunikace v odlehlé části obce, přístupová k RD
56 11 obec Mezina obec 00576026 Mezina 2, 792 01 Mezina Rekonstrukce komunikace ke Slezské Hartě 23 22 22,5 13 13 13 792 400 49,52% 392 400 400 000 50,48% 400 000 400 000 0 20 660 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce přístupové komunikace ke Slezské Hartě v obci Mezina
57 49 obec Řeka obec 00576891 Řeka 73, 739 55 Řeka Obnova autobusových zastávek v Řece 23 22 22,5 13 13 13 450 000 40,00% 180 000 270 000 60,00% 270 000 270 000 0 20 930 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce pěti autobusových zastávek v obci Řeka
58 9 obec Horní Tošanovice obec 00576883 Horní Tošanovice 129, 739 53 Horní Tošanovice Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích -část A 22 23 22,5 12 13 12,5 666 667 40,00% 266 667 400 000 60,00% 400 000 400 000 0 21 330 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 realizace herních prvků a úprava zahrady pro potřeby dětí MŠ
59 99 obec Smilovice obec 00576905 Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince Mánesova stezka k dřevěnému kostelíku v Gutech 22 23 22,5 12 12 12 1 027 000 61,05% 627 000 400 000 38,95% 400 000 400 000 0 21 730 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 vy\budování nové účelové komunikace ve Smilovicích - stezka přez pole ke kostelíku v Gutech (momentálně ruina po požáru)
60 40 obec Slezské Rudoltice obec 00296333 Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice Zázemí pro tělovýchovnou a spolkovou činnost 22 23 22,5 11 11 11 708 000 43,50% 308 000 400 000 56,50% 400 000 400 000 0 22 130 500 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce prostor stávající kotelny na sociální zázemí a šaten pro návštěvníky multifunkčního spolkového a tělovýchovného areálu
61 8 obec Razová obec 00296287 Razová 351, 792 01 Razová Rekonstrukce střechy objektu zázemí sportovního areálu - Razová 23 22 22,5 11 11 11 338 032 40,01% 135 232 202 800 59,99% 202 800 202 800 0 22 333 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce střechy na budově objektu fotbalového zázemí v obci
62 33 obec Ryžoviště obec 00296325 náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště Obnova stávajícího povrchu místní komunikace na části ulice Gen. Svobody 22 23 22,5 10 11 10,5 686 400 41,72% 286 400 400 000 58,28% 400 000 400 000 0 22 733 300 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 obnova plné funkčnosti místní komunikace, rekonstrukce povrchu komunikace včetně odvodnění a vpustí
63 62 obec Dívčí Hrad obec 00576115 Dívčí Hrad 64, 79399 Dívčí Hrad Veřejné prostranství u obecního úřadu 23 22 22,5 11 10 10,5 328 000 40,00% 131 200 196 800 60,00% 196 800 196 800 0 22 930 100 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 modernizace veřejného prostranství u obecního úřadu - rekonstrukce posezení, vybudování herních prvků, rekonstrukce povrchu příjezdové cesty
Celkem             66 181 955   43 251 855 22 930 100   22 930 100 22 485 600 444 500

Náhradní projekty - dotační titul 1

Pořadí Pořadové číslo Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr hodnotitel 1 - kriterium I.2 hodnotitel 2 - kriterium I.2 BODY průměr kriterium I.2 Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Kumulativní součet (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do Termín realizace projektu od - do Stručný popis projektu
64 56 obec Tvrdkov obec 00576000 Tvrdkov 57, 793 44 Tvrdkov Rekonstrukce účelové komunikace Tvrdkov 22 23 22,5 9 10 9,5 1 297 582 69,17% 897 582 400 000 30,83% 400 000 400 000 0 400 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce povrchu přístupové komunikace s konečným položením asfaltového fosfátu, komunikace využívaná jako přístup k Tvrdkovské přehradě a Rešovským vodopádům a využívána lesníky
65 79 obec Sudice obec 00300713 Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Rekonstrukce chodníků v Sudicích - IV. etapa 22 23 22,5 9 10 9,5 931 320 57,05% 531 320 400 000 42,95% 400 000 400 000 0 800 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce chodníků v obci - IV. etapa
66 67 obec Široká Niva obec 00296406 Široká Niva 79, 792 01 Široká Niva Oprava místní komunikace 10c - u školy 22 23 22,5 8 9 8,5 645 000 61,24% 395 000 250 000 38,76% 250 000 0 250 000 1 050 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava povrchu místní komunikace v husté zástavbě obce - odfrézování poškozeného povrchu a pokládka asfaltu
67 94 městys Spálov městys 00298387 Spálov 62, 742 37 Spálov Veřejné prostranství u zdravotního střediska ve Spálově 21 24 22,5 7 10 8,5 657 852 56,07% 368 852 289 000 43,93% 289 000 289 000 0 1 339 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 vybudování zpevněné zídky u potoka a úprava veřejného prostranství u zdravotního střediska - udržení vodního toku v korytě potoka a revitalizace přilehlého prostranství
68 85 obec Oldřišov obec 00300527 Slezská 135, 747 33 Oldřišov Výstavba a rekonstrukce trasy pro pěší na ul. Sokolovská v obci Oldřišov 22 23 22,5 8 8 8 1 442 693 72,27% 1 042 693 400 000 27,73% 400 000 400 000 0 1 739 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 výstavba chodníkového tělesa v obci Oldřišov
69 32 obec Osoblaha obec 00296279 Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Kulturní dům Osoblaha 22 22 22 11 11 11 380 000 51,00% 193 800 186 200 49,00% 186 200 186 200 0 1 925 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce vestibulu kulturního domu v Osoblaze (elektroinstalace, vodoinstalace, osvětlení)
70 98 obec Zbyslavice obec 00600695 Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice Komunitní centrum obce Zbyslavice, II.etapa 22 22 22 11 11 11 750 000 46,67% 350 000 400 000 53,33% 400 000 400 000 0 2 325 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce v budově bývalé prodejny, přestavba na komunitní centrum pro spolkovou činnost v obci
71 107 obec Ludvíkov obec 00576131 Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov Chodník v Ludvíkově - III.etapa, část "L" 22 22 22 11 11 11 720 000 45,00% 324 000 396 000 55,00% 396 000 396 000 0 2 721 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 realizace III. etapy výstavby chodnků v obci
72 77 obec Větřkovice obec 00849740 Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice Rekonstrukce budovy občanské vybavenosti v obci Větřkovice 21 23 22 9 11 10 568 459 40,19% 228 459 340 000 59,81% 340 000 340 000 0 3 061 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce vstupu na bezbariérový, zateplení budovy - lékař, obchod a služby v obci
73 50 obec Komorní Lhotka obec 00494232 Komorní Lhotka 27, 739 53 Komorní Lhotka Oprava chodníku u pošty 22 22 22 9 9 9 700 000 64,29% 450 000 250 000 35,71% 250 000 0 250 000 3 311 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava chodníku od náměstíčka ke křižovatce v obci Komorní Lhotka
74 12 obec Slatina obec 00600661 Slatina 1, 742 93 Slatina Oprava sociálního zařízení v tělocvičně Slatina 22 22 22 9 9 9 500 000 60,00% 300 000 200 000 40,00% 200 000 0 200 000 3 511 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně ve Slatině, denně využité spolky, dětí ZŠ, sportovními kroužky, apod.
75 74 obec Slavkov obec 00300667 Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy Rekonstrukce chodníků na ulici L. Svobody ve Slavkově II. etapa 22 22 22 9 9 9 923 612 56,69% 523 612 400 000 43,31% 400 000 400 000 0 3 911 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce chodníků v obci II. etapa
76 96 obec Horní Lomná obec 00535974 Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná Obnova výletiště Horní Lomná II. etapa 22 22 22 8 8 8 1 050 000 61,90% 650 000 400 000 38,10% 400 000 400 000 0 4 311 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 revitalizace sportovního areálu - II. etapa - vybudování nového altánu s osvětlením
77 66 obec Bartošovice obec 00297721 Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice Oprava opěrné zdi u místní komunikace v Bartošovicích 22 22 22 7 7 7 631 914 62,02% 391 914 240 000 37,98% 240 000 0 240 000 4 551 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava opěrné zdi u místní komunikace v obci - zajištění stability zemního tělesa u komunikace
78 47 obec Dolní Tošanovice obec 00576875 Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice Oprava MK do Tošanůvek 21 22 21,5 10 11 10,5 1 800 000 86,11% 1 550 000 250 000 13,89% 250 000 0 250 000 4 801 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místní komunikace k místní části Tošanůvek
79 82 obec Moravice obec 00635391 Moravice 34, 747 84 Melč Rekonstrukce sklepních prostor obecního úřadu obce Moravice 22 21 21,5 11 10 10,5 648 516 41,40% 268 516 380 000 58,60% 380 000 380 000 0 5 181 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce a přeměna sklepních prostor obecního úřadu na místnosti pro spolkovou činnost v obci
80 76 obec Staré Těchanovice obec 00635529 Staré Těchanovice 48, 749 01 Staré Těchanovice Obnova a rekonstrukce prostor občanské vybavenosti ve Starých Těchanovicích 22 21 21,5 11 10 10,5 497 931 40,35% 200 931 297 000 59,65% 297 000 297 000 0 5 478 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce střechy objektu hasičské zbrojnice a veřejného prostranství okolo této budovy s umístěním potřebného mobiliáře - lavičky, posezení apod., využitelné pro společné akce v obci
81 55 obec Hostašovice obec 00600725 Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice 21 22 21,5 9 10 9,5 465 400 56,02% 260 700 204 700 43,98% 204 700 204 700 0 5 682 900 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce chodníků včetně přístupů a chodníku u autobusové zastávky
82 112 obec Čaková obec 00575992 Čaková 101, 793 16 Čaková Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v obci Čaková 21 21 21 21 21 21 360 580 40,01% 144 280 216 300 59,99% 216 300 216 300 0 5 899 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce tří veřejných světelných led a rozšíření o sedm nových světelných led ve stavební lokalitě pro RD
83 25 obec Velká Štáhle obec 00576018 Velká Štáhle 49, Velká Štáhle 793 51 Chodník se smíšeným provozem Velká Štáhle 20 22 21 10 13 11,5 650 000 40,00% 260 000 390 000 60,00% 390 000 390 000 0 6 289 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 realizace chodníku a cyklostezky zároveň a propojení se státní silnici
84 91 obec Pazderna obec 00577073 Pazderna 65, 739 51 Pazderna Oprava prostor pro spolkovou činnost občanů a oprava podlahy v garáži hasičské zbrojnice 21 21 21 11 11 11 479 459 47,86% 229 459 250 000 52,14% 250 000 0 250 000 6 539 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 obnova dvou místností bývalé prodejny pro spolkovou činnost a oprava podlahy v hasičské zbrojnici
85 60 obec Lhotka obec 00296864 Lhotka 89, 739 47 Kozlovice Oprava místní komunikace ke hřbitovu ve Lhotce 21 21 21 11 11 11 299 300 40,19% 120 300 179 000 59,81% 179 000 0 179 000 6 718 200 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava povrchu místní komunikace, která je využívaná i jako cyklo a turistická trasa
86 68 obec Hlubočec obec 00635430 Hlubočec 95, 747 65 Hlubočec Modernizace dětského hřiště 21 21 21 11 11 11 498 055 40,01% 199 255 298 800 59,99% 298 800 298 800 0 7 017 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce dětského hřiště - obnovea a modernizace zahrady a ustavení nových herních a výukových prvků
87 48 obec Ropice obec 70305587 Ropice 110, 739 56 Ropice Nová elektroinstalace v MŠ Ropice 21 21 21 11 11 11 300 000 40,00% 120 000 180 000 60,00% 180 000 180 000 0 7 197 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ - výměna rozvodů, zásuvek, osvětlení
88 26 obec Vojkovice obec 00577081 Vojkovice 88, 739 51 Vojkovice Rekonstrukce místní komunikace 4c ve Vojkovicích 21 21 21 10 10 10 576 111 40,12% 231 111 345 000 59,88% 345 000 345 000 0 7 542 000 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místní komunikace v místní zástavbě v obci, přístup k rodinným domům
89 37 obec Košařiska obec 00491845 Košařiska 88, 739 81 Košařiska Rekonstrukce parketu a zpevněných ploch kulturního areálu "Dolek" 20 22 21 9 11 10 378 000 40,00% 151 200 226 800 60,00% 226 800 226 800 0 7 768 800 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce parketu a zpevněných ploch na venkovním letním kulturním areálu - zámková dlažba, dřevěný parket
90 109 obec Jezdkovice obec 00849952 Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice Obnova místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa 21 21 21 9 9 9 333 326 40,03% 133 426 199 900 59,97% 199 900   199 900 7 968 700 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 obnova místních komunikací v obci - oprava povrchu a osazení obrubami a příkopovými žlaby
91 45 obec Mankovice obec 00600776 Mankovice 73, 742 35 Mankovice Oprava kabin p.č. 762 k.ú. Mankovice 21 21 21 9 9 9 360 900 40,00% 144 360 216 540 60,00% 216 540 0 216 540 8 185 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava stávajících sportovních kabin - sociální zařízení, podlahy, elektrorozvody, vodovodní rozvody
92 19 obec Soběšovice obec 00576981 Soběšovice 10, 739 22 Soběšovice Havarijní oprava mostu Soběšovice 21 21 21 8 8 8 509 645 50,95% 259 645 250 000 49,05% 250 000 0 250 000 8 435 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava havarijního stavu mostku na místní komunikaci
93 84 obec Uhlířov obec 00635421 Uhlířov 55, 747 84 Uhlířov Stavební obnova omítky a odvětraného soklu obecního úřadu Uhlířov 21 21 21 7 7 7 1 092 125 63,37% 692 125 400 000 36,63% 400 000 400 000 0 8 835 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce omítek a odvětraného soklu a výměna oken na budově obecního úřadu v Uhlířově
94 51 obec Střítež obec 00576913 Střítež 118, 739 59 Střítež Rekonstrukce MK k Adélce 21 20 20,5 11 10 10,5 760 000 47,37% 360 000 400 000 52,63% 400 000 400 000 0 9 235 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místní komunikace, která je jako přístupová k místnímu obchodu, využívají ji nejen obyvatelé obce, ale i cyklisté a turisté
95 3 obec Rybí obec 00600741 Rybí 380, Rybí 742 65 Rekonstrukce vytápění a elektroinstalace kulturního domu 20 21 20,5 9 9 9 680 000 41,18% 280 000 400 000 58,82% 400 000 400 000 0 9 635 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 řešení havarijního stavu otopného systému, ohřevu vody a hlavního elektrorozvaděče v obecním domě
96 59 obec Velké Heraltice obec 00300837 Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice Rekonstrukce budovy obecního úřadu 20 21 20,5 7 8 7,5 1 227 800 67,42% 827 800 400 000 32,58% 400 000 400 000 0 10 035 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 zřízení obecního archívu, skladových místností v půdních prostorách obecního úřadu
97 100 obec Jeseník nad Odrou obec 00297976 Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou Zpevněné plochy v Jeseníku nad Odoru 20 21 20,5 7 8 7,5 1 000 000 60,00% 600 000 400 000 40,00% 400 000 400 000 0 10 435 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce zpevněných ploch u skladu pro zázemí a techniku údržby veřejných prostranství v obci
98 24 obec Závada obec 00635553 Závada 106, 747 19 Závada Rekonstrukce a modernizace veřejného prostranství u fotbalového hřiště 21 19 20 12 10 11 400 000 51,00% 204 000 196 000 49,00% 196 000 196 000 0 10 631 240 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce veřejného prostranství u fotbalového hřiště
99 7 obec Sedliště obec 00297178 Sedliště 271, 739 36 Sedliště Sedliště - realizace mlatové cesty a veřejného osvětlení na hřbitově 21 19 20 9 9 9 786 500 49,15% 386 600 399 900 50,85% 399 900 399 900 0 11 031 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce komunikace na hřbitově včetně realizace veřejného osvětlení a přístupového chodníku
100 1 obec Bordovice obec 00600687 Bordovice 130, 744 01 Bordovice Rekonstrukce komunikace  20 20 20 9 9 9 745 000 46,31% 345 000 400 000 53,69% 400 000 400 000 0 11 431 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce místní komunikace, včetně propustku, která je přístupovou spojkou pro motorovou a pěší dopravu k silnici II. třídy, k veřejné dopravě a občanské vybavenosti
101 95 obec Bítov obec 64629929 Bítov 117, 743 01 Bítov Výstavba komunikace v obci Bítov 21 19 20 9 8 8,5 300 000 64,00% 192 000 108 000 36,00% 108 000 108 000 0 11 539 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce komunikac k výstavbě nových rodinných domů
102 110 obec Vražné obec 62351290 Vražné 37, 742 34 Vražné Oprava oplocení sportovního areálu Vražné 21 18 19,5 12 10 11 480 000 50,00% 240 000 240 000 50,00% 240 000 0 240 000 11 779 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava zchátralého oplocení sportovního areálu v obci - výměna za nové 
103 30 obec Milotice nad Opavou obec 00846511 Milotice nad Opavou 55, 792 01 Milotice nad Opavou Oprava propustku M1 v obci Milotice nad Opavou 19 19 19 9 9 9 688 600 41,91% 288 600 400 000 58,09% 400 000 400 000 0 12 179 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 rekonstrukce propustku na místní komunikaci k obci, která je napojena na komunikaci MSK
104 71 obec Melč obec 00300420 Melč 6, 747 84 Melč Bezdrátový rozhlas pro obec Melč 19 19 19 9 9 9 405 156 40,02% 162 156 243 000 59,98% 243 000 243 000 0 12 422 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 pořízení nového bezdrátového rozhlasu a výměna za nevyhovující
105 16 obec Hošťálkovy obec 00296031 Hošťálkovy 77, 793 81 Hošťálkovy Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy 19 19 19 9 9 9 600 000 40,00% 240 000 360 000 60,00% 360 000 360 000 0 12 782 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 stavební obnova a přístavba kolumbária na místním hřbitově
106 69 obec Hladké Životice obec 00848468 Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice Sananční práce pro obec Hladké Životice 19 18 18,5 9 8 8,5 420 000 40,48% 170 000 250 000 59,52% 250 000 0 250 000 13 032 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 sananční práce na podlaze v kulturním sále obecního domu Hladké Životice
107 17 obec Horní Bludovice obec 00296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice Oprava místní komunikace Horní Bludovice, Záguří - za vodárnou 18 18 18 7 7 7 381 241 40,20% 153 241 228 000 59,80% 228 000 0 228 000 13 260 140 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava povrchu na místní komunikaci v obci
108 44 obec Čeladná obec 00296571 Čeladná 1, 739 12 Čeladná Stavební úprava mostu ČE-M02 (K Tabáčkovi) v obci Čeladná 18 18 18 7 7 7 321 658 40,03% 128 758 192 900 59,97% 192 900 0 192 900 13 453 040 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava stávajícího mostku v obci, který je součástí příjezdové komuniakce ke dvou rodinným domům a na zemědělské pozemky
109 34 obec Janovice  obec 00493619 Janovice 83, 739 11 Janovice Revitalizace hřbitova v obci Janovice 16 17 16,5 9 9 9 800 000 50,00% 400 000 400 000 50,00% 400 000 400 000 0 13 853 040 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 revitalizace hřbitova - obnova zeleně, instalace mobiliáře - laviček, zřízení rozptylové loučky
110 31 obec Třanovice obec 00576921 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Oprava lávek pro cyklisty a pěší 14 13 13,5 7 6 6,5 500 000 50,00% 250 000 250 000 50,00% 250 000 0 250 000 14 103 040 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 oprava vadných konstrukčních prvků a nátěr na lávkách pro cyklisty a pěší
Celkem             30 943 735   16 840 695 14 103 040   14 103 040 10 656 700 3 446 340

Vyřazené projekty - dotační titul 1

Pořadí Pořadové číslo Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Důvod vyřazení projektu projektu
111 15 obec Tichá obec 00298476 Tichá 1, 742 74 Tichá Rekonstrukce chodníkových těles v obci Tichá 1 080 000 62,96% 680 000 400 000 37,04% 400 000 žádost č. 2 - vyřazeno
112 105 obec Dolní Tošanovice obec 00576875 Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice Přestavba stávající sportovní plochy na multifunkční hřiště 940 000 57,45% 540 000 400 000 42,55% 400 000 žádost č. 2 - vyřazeno
113 113 obec Životice u Nového Jičína obec 48804711 Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Životice u Nového Jičína Stavební úpravy hřbitova 1 400 000 71,43% 1 000 000 400 000 28,57% 400 000 žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádosti
114 114 obec Razová obec 00296287 Razová 351, 792 01 Razová Rekonstrukce střechy objektu zázemí sportovního areálu - Razová 383 032 35,31% 135 232 202 800 52,95% 202 800 žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádosti
Celkem 3 803 032 2 355 232 1 402 800 1 402 800

Poskytnutí neinvestičních dotací - dotační titul 2

Pořadí Pořadové číslo žádosti Žadatel Právní forma ORG Adresa žadatele Název projektu hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr hodnotitel 1 - kriterium I.2 hodnotitel 2 - kriterium I.2 BODY průměr kriterium I.2 Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do Termín realizace projektu od - do Stručný popis projektu
1 10 Sdružení obcí Hlučínska svazek obcí 71179216 10733 Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Manažer regionu Hlučínska III 25 25 25 10 10 10 403 600 69,03% 278 600 125 000 30,97% 125 000 125 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 financování mzdových nákladů manažera a účetní SOH, činnosti budou realizován dle plánu pro rok 2018, projekt volně navazuje na předchozí roky
2 9 Sdružení obcí povodí Stonávky svazek obcí 69610088 10719 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Poradenství a informační systém Mikroregionu obcí povodí Stonávky 25 25 25 10 10 10 320 000 60,94% 195 000 125 000 39,06% 125 000 125 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 náklady na mzdy manažerů - realizace projektů obcí mikroregionu
3 4 Mikroregion Opavsko severozápad svazek obcí 75077841 10744 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Poradenství v mikroregionu Opavsko severozápad 25 24 24,5 11 10 10,5 300 000 58,33% 175 000 125 000 41,67% 125 000 125 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 zajištění kvalitního poradenství v mikroregionu prostřednictvím činností manažerky dle plánu činností schváleného členskou schůzi
4 7 Region Slezská brána svazek obcí 69609969 10724 Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov Projektový manažer XI a poradenství v regionu Slezská brána 24 24 24 10 10 10 283 000 56,04% 158 600 124 400 43,96% 124 400 124 400 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 zajištění odborné manžerské a poradenské činnosti v mikroregionu - dle plánu činnsotí pro rok 2018
5 2 Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska svazek obcí 75137925 10751 Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99 Osoblaha Podpora rozvoje mikroregionu 2018 24 24 24 9 9 9 275 000 61,20% 168 300 106 700 38,80% 106 700 106 700 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 financování osobních nákladů zaměstnanců, kteří se podílejí na poradenství a činnostech projednaných radou DSO
6 5 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady svazek obcí 70305374 10713 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice Poradenství, administrativní služby a práce 24 23 23,5 11 10 10,5 400 000 68,75% 275 000 125 000 31,25% 125 000 125 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 externí zajištění služby administrátora mikroregionu, zajištění činností souvisejících s organizací a administrací rozvojových aktivit v mikroregionu
7 3 Mikroregion Matice Slezská svazek obcí 70961417 10729 Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku Projektový manažer Mikroregionu Matice Slezská 23 24 23,5 9 10 9,5 290 400 56,96% 165 400 125 000 43,04% 125 000 125 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 zajištění funkce projektového manažera pro výkon činností pro efektivní chod a fungování DSO
8 11 Sdružení obcí Rýmařovska svazek obcí 63024276 10723 náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov Rozvoj mikroregionu Rýmařovska 23 24 23,5 9 10 9,5 160 000 56,00% 89 600 70 400 44,00% 70 400 70 400 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 financování mzdových nákladů manažera a účetní mikroregionu, realizace činností a aktivit dle plánu činností pro rok 2018
9 14 Venkovský mikroregion Moravice svazek obcí 70630089 10741 Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice 23 23 23 10 10 10 224 000 50,89% 114 000 110 000 49,11% 110 000 110 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 práce projektového manažera formou služby - dotační management pro každou obec mikroregionu
10 15 Mikroregion Hvozdnice svazek obcí 71194410 10735 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Projektový manažer Mikroregionu Hvozdnice 23 23 23 10 10 10 154 000 50,65% 78 000 76 000 49,35% 76 000 76 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 práce projektového manažera formou služby - dotační management pro každou obec mikroregionu
11 12 Region Poodří svazek obcí 69581762 10722 Bartošovice č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří 22 22 22 10 10 10 120 000 50,00% 60 000 60 000 50,00% 60 000 60 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 podpora zachování činností svazku 19 obcí s pomocí realizace plánu činností manažera mikregionu a účetní mikroregionu
12 8 Mikroregion Krnovsko svazek obcí 71195530 10736 Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Podpora poradenství, propagace a aktivit v Mikroregionu Krnovsko 2018 22 22 22 10 10 10 211 000 50,00% 105 500 105 500 50,00% 105 500 105 500 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 náklady na externí poradce a pracovníky pro výkon činností Mikroregionu Krnovsko
13 17 Sdružení obcí povodí Morávky svazek obcí 68157631 10716 Dobrá 230, 739 51 Dobrá Projektový manažer a podpora projektů SOPM v roce 2018 22 22 22 10 10 10 250 000 50,00% 125 000 125 000 50,00% 125 000 125 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 zajištění činností projektového manažera
14 6 Bruntálsko svazek obcí 04690290 10755 Náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska pro rok 2018 22 22 22 10 10 10 100 000 50,00% 50 000 50 000 50,00% 50 000 50 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 odborné poradenství a metodické vedení obcí při zpracování projektů, žádostí a při realizaci projektů
15 1 Mikroregion Slezská Harta svazek obcí 71193821 10737 Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregion Sleszká Harta 22 22 22 10 10 10 100 000 50,00% 50 000 50 000 50,00% 50 000 50 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 zajištění kvalitního metodického a odborného poradenství v oblasti RR a CR
16 16 Mikroregion Odersko svazek obcí 70953201 10728 Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry Management v Mikroregionu Odersko 2018 22 22 22 10 10 10 100 000 50,00% 50 000 50 000 50,00% 50 000 50 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 zajištění řízení činností Mikroregionu Odersko - financování projektového manažera a finančního manažera
17 13 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice svazek obcí 60045701 10718 K náměstí 22, 739 44 Brušperk Rozvoj aktivit Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 20 20 20 9 10 9,5 250 000 50,00% 125 000 125 000 50,00% 125 000 125 000 1.1.-20.1.2019 1.1.-31.12.2018 náklady na odborné pracovníky sdružení pro realizaci aktivit dle plánu činností pro rok 2018
Celkem 3 941 000 2 263 000 1 678 000 1 678 000 1 678 000
frame-scrollup