Zpráva

Výsledky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

DT1 Podpořené projekty - investiční a neinvestiční

Pořadí Pořadové číslo Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do počet obyvatel (kriterium pro obce se shodným % podílem žadatele na uznatelných nákladech projektu, zvýhodněna obec s nižším počtem obyvatel)
1 108 obec Řepiště obec 00577031 Mírová 178, 739 31 Řepiště Rozšíření víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec 27 27 27 1 060 000 62,26% 660 000 400 000 37,74% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
2 72 obec Úvalno obec 00296422 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Rekonstrukce kuchyně v kulturním domě Úvalno 27 25 26 1 227 500 67,41% 827 500 400 000 32,59% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
3 103 obec Stará Ves obec 00575950 Dlouhá 287/32, Stará Ves, 793 43 Stará Ves Rekonstrukce kulturního domu v obci 27 25 26 760 000 56,00% 425 600 334 400 44,00% 334 400 334 400   1.1. - 31.12.2019  
4 46 obec Stonava obec 00297658 Stonava 730, 735 34 Stonava Vybudování parkoviště a chodníku u ZŠ a MŠ Dolany 25 26 25,5 1 423 875 71,91% 1 023 875 400 000 28,09% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
5 92 obec Smilovice obec 00576905 Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince Rekonstrukce parkoviště a dostavba chodníku ke škole 26 25 25,5 1 050 144 61,91% 650 144 400 000 38,09% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
6 74 obec Skotnice obec 00600806 Skotnice 24, 742 58 Skotnice Modernizace veřejného prostranství Skotnice - Skorotín 27 24 25,5 934 000 57,18% 534 100 399 900 42,82% 399 900 399 900   1.1. - 31.12.2019  
7 50 obec Oldřišov obec 00300527 Slezská 135, 747 33 Oldřišov Rekonstrukce komunikace a parkovací plochy u zámku v Oldřišově  27 23 25 4 477 855 91,07% 4 077 855 400 000 8,93% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
8 104 obec Pržno obec 00494216 Pržno 201, 739 11 Pržno Obnova mostu M 1 a propustku P 2 v obci Pržno 26 24 25 2 940 300 86,40% 2 540 300 400 000 13,60% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
9 117 obec Pustá Polom obec 00300608 Slezská 94, 747 69 Pustá Polom Obnova a modernizace topení, rozvodu vody a odpadů ve středisku kultury,služeb a bydlení v Pusté Polomi 25 25 25 1 337 200 70,09% 937 200 400 000 29,91% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
10 60 obec Kaňovice obec 00494267 Kaňovice 33, 739 36 Sedliště Vybudování autobusové zastávky a rekonstrukce oplocení areálu Obecního úřadu v Kaňovicích 26 24 25 632 600 61,11% 386 600 246 000 38,89% 246 000 246 000   1.1. - 31.12.2019 322 obyvatel
11 51 obec Kozmice obec 00849961 Poručíka Hoši 528/2C, 747 11 Kozmice Rekonstrukce kulturního domu v Kozmicích - vzduchotechnika 25 25 25 360 000 61,11% 220 000 140 000 38,89% 140 000 140 000   1.1. - 31.12.2019 1920 obyvatel
12 113 obec Rohov obec 00635499 Hlavní 180, 747 25 Rohov Rekonstrukce MK ul. Horní v obci Rohov 24 25 24,5 1 089 400 63,28% 689 400 400 000 36,72% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
13 10 obec Rybí obec 00600741 Rybí 380, Rybí 742 65 Modernizace kulturního domu v Rybí  25 24 24,5 400 000 62,50% 250 000 150 000 37,50% 150 000 150 000   1.1. - 31.12.2019  
14 86 obec Hladké Životice obec 00848468 Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice Volnočasové aktivity v Životickém parku 25 24 24,5 1 026 000 61,01% 626 000 400 000 38,99% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
15 3 obec Šenov u Nového Jičína obec 60798432 Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína Stavební úprava veřejného prostranství u školy  25 24 24,5 912 700 56,17% 512 700 400 000 43,83% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
16 37 obec Radkov obec 00635383 Radkov 58, 747 84 Radkov Rekonstrukce zázemí pro spolkovou činnost v rámci OÚ v Radkově 25 24 24,5 801 471 50,09% 401 471 400 000 49,91% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
17 88 obec Metylovice obec 00535991 Metylovice 495, 739 49 Metylovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Metylovice - III. Etapa 24 24 24 1 300 000 69,23% 900 000 400 000 30,77% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
18 65 obec Dolní Životice obec 00635570 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Stavební úpravy mateřské školy včetně zahrady - SO.01.2 hydraulická plošina 25 23 24 1 102 500 63,72% 702 500 400 000 36,28% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
19 4 obec Životice u Nového Jičína obec 48804711 Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Životice u Nového Jičína Úprava veřejného prostranství v centru 25 23 24 909 170 56,00% 509 170 400 000 44,00% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
20 77 obec Větřkovice obec 00849740 Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Větřkovice 25 23 24 734 832 45,57% 334 832 400 000 54,43% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
21 14 obec Tichá obec 00298476 Tichá 1, 742 74 Tichá Rekonstrukce chodníkového tělesa - Tichá, č.p. 241 - 217  23 24 23,5 1 419 300 71,82% 1 019 300 400 000 28,18% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
22 68 obec Těškovice obec 00535117 Těškovice 170, 747 64 Těškovice Objekt občanské vybavenosti Těškovice - snížení energetické náročnosti - výměna vnějších výplní stavebních otvorů 24 23 23,5 560 000 61,61% 345 000 215 000 38,39% 215 000 215 000   1.1. - 31.12.2019  
23 66 obec Leskovec nad Moravicí obec 00296155 Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí Rekonstrukce veřejného osvětlení - přehrada Slezská Harta 24 23 23,5 918 000 61,49% 564 500 353 500 38,51% 353 500 353 500   1.1. - 31.12.2019  
24 67 obec Sudice obec 00300713 Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Rekonstrukce chodníků na ulici Ratibořská v obci Sudice I. etapa 24 23 23,5 942 565 57,56% 542 565 400 000 42,44% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
25 118 obec Pazderna obec 00577073 Pazderna 65, 739 51 Pazderna Rekonstrukce prostor v kulturním zařízení obce Pazderna pro spolkovou činnost občanů 24 23 23,5 676 701 40,89% 276 701 400 000 59,11% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
26 54 obec Horní Bludovice obec 00296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice Modernizace tělocvičny ZŠ a MŠ v Horních Bludovicích 24 23 23,5 627 700 40,00% 251 100 376 600 60,00% 376 600 376 600   1.1. - 31.12.2019  
27 102 obec Fryčovice obec 00296635 Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice Lávka ev.č. FR-L-05 přes Ondřejnici ve Fryčovicích U Škařupy 24 22 23 1 613 990 75,22% 1 213 990 400 000 24,78% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
28 26 obec Hrádek obec 00535958 Hrádek 352, 739 97 Hrádek Revitalizace herních prvků v parku 23 23 23 665 500 61,01% 406 000 259 500 38,99% 259 500 259 500   1.1. - 31.12.2019  
29 90 obec Lučina obec 00296899 Lučina 1, 739 39 Lučina Rekonstrukce chodníků kolem řadových domů Lučina 23 23 23 697 500 57,35% 400 000 297 500 42,65% 297 500 297 500   1.1. - 31.12.2019  
30 2 obec Dívčí Hrad obec 00576115 Dívčí Hrad 64, 79399 Dívčí Hrad Modernizace osvětlení - KD Dívčí Hrad 23 23 23 532 200 56,37% 300 000 232 200 43,63% 232 200   232 200 1.1. - 31.12.2019  
31 107 obec Lhotka obec 00296864 Lhotka 89, 739 47 Kozlovice Obnova areálu sportoviště ve Lhotce 22 24 23 529 413 43,33% 229 413 300 000 56,67% 300 000 300 000   1.1. - 31.12.2019  
32 100 obec Chotěbuz obec 67339158 Chotěbuzská 250, Chotěbuz, 735 61 Chotěbuz Rekonstrukce bytového domu v ulici Náves 269, 270 Chotěbuz 24 22 23 553 500 40,00% 221 400 332 100 60,00% 332 100 332 100   1.1. - 31.12.2019  
33 112 město Budišov nad Budišovkou město 00299898 Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou Rekonstrukce chodníků v oblasti ul. Bezručovy 23 22 22,5 1 688 583 76,31% 1 288 583 400 000 23,69% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
34 101 obec Stěbořice obec 00300691 Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice Rekonstrukce chodníků a odstavné plochy v obci Stěbořice 23 22 22,5 1 650 000 75,76% 1 250 000 400 000 24,24% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
35 97 obec Albrechtičky obec 00600814 Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ Albrechtičky 23 22 22,5 447 345 56,01% 250 545 196 800 43,99% 196 800 196 800   1.1. - 31.12.2019  
36 115 obec Dětřichov nad Bystřicí obec 00295931 Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí Rekonstrukce sociálního zázemí v kulturním domě 22 23 22,5 750 000 56,00% 420 000 330 000 44,00% 330 000 330 000   1.1. - 31.12.2019 443 obyvatel
37 19 obec Osoblaha obec 00296279 Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Rekonstrukce veřejného prostranství Osoblaha  22 23 22,5 800 000 56,00% 448 000 352 000 44,00% 352 000 352 000   1.1. - 31.12.2019 1153 obyvatel
38 81 obec Ropice obec 70305587 Ropice 110, 739 56 Ropice Rekonstrukce prolézaček u MŠ v obci Ropice 23 22 22,5 230 212 55,08% 126 812 103 400 44,92% 103 400 103 400   1.1. - 31.12.2019  
39 87 obec Malá Morávka obec 00296201 Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka Rekonstrukce komunikace Trýb, Malá Morávka  23 22 22,5 800 135,25 50,01% 400 135,25 400 000 49,99% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
40 82 obec Vrchy obec 00848514 Vrchy 65, 742 45 Fulnek Rekonstrukce obecního úřadu obce Vrchy 23 22 22,5 652 612 40,24% 262 612 390 000 59,76% 390 000 390 000   1.1. - 31.12.2019  
41 85 obec Služovice obec 00300675 Služovice 135, 747 28 Služovice Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Služovice 23 22 22,5 586 385 40,14% 235 385 351 000 59,86% 351 000 351 000   1.1. - 31.12.2019  
42 78 obec Svatoňovice obec 00849979 Svatoňovice 70, 747 87 Budišov nad Budišovkou Rekonstrukce obecního úřadu ve Svatoňovicích 23 22 22,5 529 409 40,12% 212 409 317 000 59,88% 317 000 317 000   1.1. - 31.12.2019  
43 114 obec Staré Těchanovice obec 00635529 Staré Těchanovice 48, 749 01 Staré Těchanovice Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice  22 23 22,5 642 530 40,08% 257 530 385 000 59,92% 385 000 385 000   1.1. - 31.12.2019  
44 43 obec Heřmánky obec 00600768 Heřmánky 282, 742 35 Odry Rekonstrukce sociálních zařízení objektu Obecního úřadu v obci Heřmánky 23 22 22,5 352 478 40,02% 141 078 211 400 59,98% 211 400 211 400   1.1. - 31.12.2019  
45 96 obec Velké Heraltice obec 00300837 Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice Rekonstrukce budovy obecního úřadu Velké Heraltice 21 23 22 1 645 700 75,69% 1 245 700 400 000 24,31% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
46 39 obec Třemešná obec 00296414 Třemešná 304, 793 82 Třemešná Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbojnice Třemešná 22 22 22 997 100 61,89% 617 100 380 000 38,11% 380 000 380 000   1.1. - 31.12.2019  
47 76 obec Slavkov obec 00300667 Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy Rekonstrukce chodníků L. Svobody - II. část etapy II. 23 21 22 791 188 49,44% 391 188 400 000 50,56% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
48 111 obec Kunín obec 00600733 Kunín 69, 742 53 Kunín Sportovní a kulturní areál - místo setkávání, místo, kde to žije 22 22 22 741 000 46,02% 341 000 400 000 53,98% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
49 48 obec Hostašovice obec 00600725 Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice Modernizace veřejného osvětlení v obci 22 22 22 720 500 45,01% 324 300 396 200 54,99% 396 200 396 200   1.1. - 31.12.2019  
50 22 obec Hošťálkovy obec 00296031 Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy Odstavná plocha u obecního úřadu Hošťálkovy 22 22 22 705 000 43,26% 305 000 400 000 56,74% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
51 99 obec Melč obec 00300420 Melč 6, 747 84 Melč Rekonstrukce hygienického zázemí v ZŠ Melč 22 22 22 393 100 40,02% 157 300 235 800 59,98% 235 800   235 800 1.1. - 31.12.2019  
52 45 obec Lhotka u Litultovic obec 00635375 Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Litultovice MK, chodník a zpevněné plochy u hřbitova 22 22 22 334 872 40,01% 133 972 200 900 59,99% 200 900 200 900   1.1. - 31.12.2019  
53 91 obec Sviadnov obec 00846872 Na Drahách 119, Sviadnov, 739 25 Sviadnov Modernizace veřejného osvětlení ve Sviadnově 22 22 22 578 000 40,00% 231 200 346 800 60,00% 346 800 346 800   1.1. - 31.12.2019  
54 84 obec Jeseník nad Odrou obec 00297976 Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita "Bytovky" 22 21 21,5 2 544 445 84,28% 2 144 445 400 000 15,72% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
55 70 obec Velká Štáhle obec 00576018 Velká Štáhle 49, Velká Štáhle 793 51 Autobusové zastávky nad výkupem, Velká Štáhle 22 21 21,5 1 000 000 60,00% 600 000 400 000 40,00% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
56 64 obec Uhlířov obec 00635421 Uhlířov 55, 747 84 Uhlířov Oprava pláště budovy Obecního úřadu v Uhlířově 21 22 21,5 602 600 58,51% 352 600 250 000 41,49% 250 000   250 000 1.1. - 31.12.2019  
57 58 obec Nošovice obec 00577049 Nošovice 58, 739 51 Dobrá Modernizace a rozšíření bezdrátového rozhlasu v obci Nošovice s možností napojení na varovný a informační systém obyvatelstva 21 22 21,5 779 119 48,66% 379 119 400 000 51,34% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
58 83 obec Jezdkovice obec 00849952 Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice Rekonstrukce komunikací v obci Jezdkovice 22 21 21,5 266 397 40,31% 107 397 159 000 59,69% 159 000 159 000   1.1. - 31.12.2019  
59 21 obec Razová obec 00296287 Razová 351, 792 01 Razová Rekonstrukce fotbalových kabin  21 22 21,5 432 373 40,03% 173 073 259 300 59,97% 259 300 259 300   1.1. - 31.12.2019  
60 32 obec Olbramice obec 60798416 Prostorná 132, 742 83 Olbramice Bezbariérové sociální zařízení pro žáky v ZŠ Olbramice  22 21 21,5 605 000 40,00% 242 000 363 000 60,00% 363 000 363 000   1.1. - 31.12.2019  
61 52 obec Bukovec obec 00535940 Bukovec 270, 739 85 Bukovec Účelová pozemní komunikace k RD čp. 111 - Petrákovi 22 20 21 3 941 225 89,85% 3 541 225 400 000 10,15% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
62 35 obec Ryžoviště obec 00296325 náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště Parkoviště u kostela v Ryžovišti 22 20 21 1 085 636 63,16% 685 636 400 000 36,84% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
63 47 obec Svobodné Heřmanice obec 00296384 Sokolovská 94, 793 12 Svobodné Heřmanice Rekonstrukce místní komunikace ve Sv. Heřmanicích 22 20 21 890 000 61,51% 547 400 342 600 38,49% 342 600 342 600   1.1. - 31.12.2019 536 obyvatel
64 69 městys Spálov městys 00298387 Spálov 62, 742 37 Spálov Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých 21 21 21 844 013 61,51% 519 113 324 900 38,49% 324 900 324 900   1.1. - 31.12.2019 874 obyvatel
65 40 obec Valšov obec  00576034 Valšov 72, 792 01 Bruntál Rekonstrukce lávky pro chodce 22 20 21 405 713 56,00% 227 213 178 500 44,00% 178 500 178 500   1.1. - 31.12.2019 245 obyvatel
66 13 obec Dolní Moravice obec 00295957 Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice Rekonstrukce ZŠ Dolní Moravice - rozšíření učební kapacity 21 21 21 743 600 56,00% 416 400 327 200 44,00% 327 200 327 200   1.1. - 31.12.2019 394 obyvatel
67 41 obec Mikolajice obec 00635405 Mikolajice 55, Mikolajice, 747 84 Mikolajice Obnova veřejného prostranství v centru obce Mikolajice 20 22 21 845 252 52,68% 445 252 400 000 47,32% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
68 17 obec Strahovice obec 00534668 Strahovice 190, 747 24 Strahovice Kompletní modernizace veřejného osvětlení v obci Strahovice  22 20 21 818 800 51,15% 418 800 400 000 48,85% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
69 36 obec Staré Hamry obec 00297241 Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry Veřejné osvětlení Staré Hamry - modernizace 20 22 21 254 900 51,00% 130 000 124 900 49,00% 124 900 124 900   1.1. - 31.12.2019  
70 42 obec Bartošovice obec 00297721 Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice Rekonstrukce kotelny v Kulturním domě v Hukovicích 21 21 21 330 000 45,00% 148 500 181 500 55,00% 181 500 181 500   1.1. - 31.12.2019  
71 106 obec Trojanovice obec 00298514 Trojanovice 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Oprava střechy hasičské zbrojnice 21 21 21 420 000 42,86% 180 000 240 000 57,14% 240 000   240 000 1.1. - 31.12.2019  
72 80 obec Žabeň obec 00576867 Žabeň 62, 738 01 Frýdek - Místek Žabeň - výstavba veřejného osvětlení  21 21 21 670 799 40,37% 270 799 400 000 59,63% 400 000 400 000   1.1. - 31.12.2019  
73 28 obec Jakubčovice nad Odrou obec 60798483 Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou Odstranění havárie propustku JA-02-P v obci Jakubčovice nad Odrou 22 20 21 666 000 40,00% 266 400 399 600 60,00% 399 600 399 600   1.1. - 31.12.2019  
Celkem       68 397 937,25   43 814 437,25 24 583 500   24 583 500   958 000  

DT1 Náhradní projekty - investiční a neinvestiční

Pořadí Pořadové číslo Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
74 30 obec Vršovice obec 00635588 Vršovice 38, 747 61 Raduň Zpevnění plochy chodníku a vozovky před Obecním domem Vršovice 20 21 20,5 518 400 53,70% 278 400 240 000 46,30% 240 000 240 000 1.1. - 31.12.2019
75 93 obec Lichnov obec 00296163 Lichnov 42, 79315 Lichnov (Buntál) Veřejné prostranství u Obecního úřadu Lichnov 20 21 20,5 850 000 52,94% 450 000 400 000 47,06% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
76 105 obec Sedlnice obec 00298352 Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice Obnova topení a výměna kotle MŠ Sedlnice 20 21 20,5 484 293 48,38% 234 293 250 000 51,62% 250 000 250 000 1.1. - 31.12.2019
77 116 obec Staré Heřminovy obec 00576077 Staré Heřminovy 129, 793 12 Staré Heřminovy Co nám voda vzala-rekonstrukce lávek 20 21 20,5 700 000 42,86% 300 000 400 000 57,14% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
78 8 obec Neplachovice obec 00561193 Na Návsi 16, Neplachovice, 747 74 Sportovat bezpečně 21 20 20,5 318 700 40,01% 127 500 191 200 59,99% 191 200 191 200 1.1. - 31.12.2019
79 89 obec Hať obec 00635511 Lipová 86, 747 16 Hať Hať - oprava místní komunikace Višňová 20 20 20 1 239 200 67,72% 839 200 400 000 32,28% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
80 62 obec Tvrdkov obec 00576000 Tvrdkov 57, 793 44 Tvrdkov Rekonstrukce místní komunikace Mirotínek 20 20 20 1 187 250 66,31% 787 250 400 000 33,69% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
81 44 obec Dobratice obec 00577057 Dobratice 49, 739 51 Dobrá Rekonstrukce místní komunikace 4C v Dobraticích 21 19 20 820 153 51,23% 420 153 400 000 48,77% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
82 57 obec Třanovice obec 00576921 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Oprava lávek pro cyklisty a pěší 19 21 20 500 000 50,00% 250 000 250 000 50,00% 250 000 250 000 1.1. - 31.12.2019
83 71 obec Hrčava obec 00296732 Hrčava 53, 739 99 Jablunkov Oprava prostor obecního úřadu Hrčava 20 20 20 380 000 41,05% 156 000 224 000 58,95% 224 000 224 000 1.1. - 31.12.2019
84 61 obec Bohušov obec 00295876 Bohušov 15, 793 98 Bohušov Dětské hřiště Bohušov 21 19 20 210 500 40,00% 84 200 126 300 60,00% 126 300 126 300 1.1. - 31.12.2019
85 24 obec Střítež obec 00576913 Střítež 118, 739 59 Střítež Rekonstrukce MK u Adélky 20 19 19,5 900 000 55,56% 500 000 400 000 44,44% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
86 18 obec Karlova Studánka obec 00296104 Karlova Studánka 17, 793 24 Karlova Studánka Prodloužení chodníku k Hubertovu Karlova Studánka 18 21 19,5 611 420 40,01% 244 620 366 800 59,99% 366 800 366 800 1.1. - 31.12.2019
87 9 obec Slatina obec 00600661 Slatina 1, 742 93 Slatina Oprava části místní komunikace ve Slatině - místní část Nový Svět 19 19 19 750 000 66,67% 500 000 250 000 33,33% 250 000 250 000 1.1. - 31.12.2019
88 110 obec Horní Lomná obec 00535974 Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná Modernizace sportovního areálu 18 20 19 1 196 500 66,57% 796 500 400 000 33,43% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
89 33 obec Lomnice obec 00296198 Lomnice 42, 793 02 Lomnice u Rýmařova Obnova oken a vstupních dveří OÚ Lomnice 18 20 19 212 000 40,00% 84 800 127 200 60,00% 127 200 127 200 1.1. - 31.12.2019
90 23 obec Mezina obec 00576026 Mezina 2, 792 01 Mezina Rekonstrukce komunikaci v Mezině 17 20 18,5 637 800 40,01% 255 200 382 600 59,99% 382 600 382 600 1.1. - 31.12.2019
91 59 obec Horní Město obec 00296015 Horní Město 97, 793 44 Horní Město Výměna střešního pláště budovy obecního úřadu v Horním Městě 18 19 18,5 450 000 40,00% 180 000 270 000 60,00% 270 000 270 000 1.1. - 31.12.2019
92 25 obec Široká Niva obec 00296406 Široká Niva 79, 792 01 Široká Niva Výstavba komunikace k nové lokalitě RD 18 18 18 1 800 000 77,78% 1 400 000 400 000 22,22% 400 000 400 000 1.1. - 31.12.2019
93 5 obec Luboměř obec 00298158 Luboměř 93, 742 35 Luboměř Oprava dvou odvodňovacích roštů za humny v Luboměři 18 18 18 250 310,86 61,01% 152 710,86 97 600 38,99% 97 600 97 600 1.1. - 31.12.2019
94 95 obec Skřipov obec 00300659 Skřipov 80, 747 45 Skřipov Oprava koupelny a WC mateřské školy Hrabství 19 17 18 450 000 44,44% 200 000 250 000 55,56% 250 000 250 000 1.1. - 31.12.2019
95 53 obec Hodslavice obec 00297917 Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Hodslavice 18 18 18 490 000 40,82% 200 000 290 000 59,18% 290 000 290 000 1.1. - 31.12.2019
96 6 obec Sedliště obec 00297178 Sedliště 271, 739 36 Sedliště Sedliště - workoutové hřiště 18 18 18 525 000 40,00% 210 000 315 000 60,00% 315 000 315 000 1.1. - 31.12.2019
97 109 obec Ludvíkov obec 00576131 Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov Úprava veřejných prostranství 16 16 16 790 000 50,63% 400 000 390 000 49,37% 390 000 390 000 1.1. - 31.12.2019
98 29 obec Milotice nad Opavou obec 00846511 Milotice nad Opavou 55, 792 01 Milotice nad Opavou Rekonstrukce propustku M1 v obci Milotice nad Opavou 15 17 16 688 500 41,92% 288 600 399 900 58,08% 399 900 399 900 1.1. - 31.12.2019
99 38 obec Mořkov obec 00298191 Horní 10, Mořkov, 742 72 Mořkov Rekonstrukce MK ul. Nádražní, Mořkov 14 15 14,5 2 587 000 90,34% 2 337 000 250 000 9,66% 250 000 250 000 1.1. - 31.12.2019
Celkem 19 547 026,86 11 676 426,86 7 870 600 7 870 600 6 204 600 1 666 000

DT2 Podpořené projekty - neinvestiční

Pořadí Pořadové číslo žádosti Žadatel Právní forma ORG Adresa žadatele Název projektu hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
1 11 Sdružení obcí povodí Stonávky svazek obcí 69610088 10719 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Poradenství a informační systém 25 25 25 350 000 64,29% 225 000 125 000 35,71% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
2 12 Region Slezská brána svazek obcí 69609969 10724 Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov Projektový manažer XII a poradenství v regionu Slezská brána 25 25 25 256 000 51,17% 131 000 125 000 48,83% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
3 16 Sdružení obcí Hlučínska svazek obcí 71179216 10733 Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Manažer regionu Hlučínska IV. 23 25 24 404 500 69,10% 279 500 125 000 30,90% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
4 1 Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska svazek obcí 75137925 10751 Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99 Osoblaha Podpora rozvoje mikroregionu 2019 25 23 24 275 000 54,55% 150 000 125 000 45,45% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
5 49 Bruntálsko svazek obcí 04690290 10755 Náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2019 24 24 24 100 000 50,00% 50 000 50 000 50,00% 50 000 50 000 1.1. - 31.12.2019
6 79 Mikroregion Odersko svazek obcí 70953201 10728 Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry Management v Mikroregionu Odersko 2019 24 24 24 250 000 50,00% 125 000 125 000 50,00% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
7 7 Mikroregion Opavsko severozápad svazek obcí 75077841 10744 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Poradenství v Mikroregionu Opavsko severozápad 2019  24 23 23,5 336 000 62,80% 211 000 125 000 37,20% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
8 34 Mikroregion Hvozdnice svazek obcí 71194410 10735 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Projektový manažer Mikroregionu Hvozdnice 23 24 23,5 280 000 55,36% 155 000 125 000 44,64% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
9 94 Venkovský mikroregion Moravice svazek obcí 70630089 10741 Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice 23 24 23,5 224 000 50,89% 114 000 110 000 49,11% 110 000 110 000 1.1. - 31.12.2019
10 31 Mikroregion Slezská Harta svazek obcí 71193821 10737 Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregion Slezská Harta 23 24 23,5 250 000 50,00% 125 000 125 000 50,00% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
11 63 Mikroregion Krnovsko svazek obcí 71195530 10736 Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2019 23 24 23,5 250 000 50,00% 125 000 125 000 50,00% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
12 55 Sdružení obcí Rýmařovska svazek obcí 63024276 10723 náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov Rozvíjíme mikroregion Rýmařovsko 23 23 23 253 673 51,00% 129 373 124 300 49,00% 124 300 124 300 1.1. - 31.12.2019
13 27 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady svazek obcí 70305374 10713 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice Poradenství, administrativní služby a práce 22 23 22,5 400 000 68,75% 275 000 125 000 31,25% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
14 15 Mikroregion Matice Slezská svazek obcí 70961417 10729 Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku Projektový manažer Mikroregionu Matice Slezská 22 23 22,5 290 400 56,96% 165 400 125 000 43,04% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
15 73 Region Poodří svazek obcí 69581762 10722 Bartošovice č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří 22 21 21,5 100 000 50,00% 50 000 50 000 50,00% 50 000 50 000 1.1. - 31.12.2019
16 56 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice svazek obcí 60045701 10718 K náměstí 22, 739 44 Brušperk Rozvoj aktivit Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 2019 20 20 20 250 000 50,00% 125 000 125 000 50,00% 125 000 125 000 1.1. - 31.12.2019
Celkem 4 269 573 2 435 273 1 834 300 1 834 300 1 834 300
frame-scrollup