Zpráva

Výsledky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II

Seznam projektů navržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II"

Poskytnutí investičních dotací - Dotační titul 1
Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznat. nákladech projektu Délka trvání projektu Spolupracující VŠ nebo výzkumná organizace Hodnocení - průměr počtu bodů
14 OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 47666935 Simulace kinematicko-dynamických parametrů 6D pohonů 110 000 220 000 50,00% do 31.12.2016 ČVUT Praha 92
2 ING corporation, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 14613794 Zařízení pro zjištění doby používání ortotické pomůcky a její vnitřní teploty 300 000 428 600 69,99% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 89
8 K2 atmitec s.r.o. společnost s ručením omezeným 42767717 Rozšíření modulu optimalizace skladových zásob o prognózu budoucího chování odběratelů s využitím ansámblů 200 000 400 000 50,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 89
12 LabControl s.r.o. společnost s ručením omezeným 27850544 Vývoj inovativní verze software LabNET.Workbench pro řízení biaxiálních zkušebních strojů 280 000 400 000 70,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 89
3 Ostravská LTS, a.s. akciová společnost 01627309 Materiálové zhodnocení kovonosných odpadů na bázi plastů a mědi 300 000 623 000 48,15% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 75
13 Stinchcome Technology, s.r.o. společnost s ručením omezeným 03501922 Inovace řešení toků tavenin v tavící peci 300 000 430 000 69,76% do 31.12.2016 Technická Univerzita v Liberci 73
7 EKOM CZ a.s. akciová společnost 26462061 Návrh výměníku tepla pro selektivní kondenzaci kapalných látek z procesního plynu 210 000 300 000 70,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 53
6 VaKo machining s.r.o. společnost s ručením omezeným 03589048 Návrh a optimalizace vysokoproduktivních strategií obrábění hliníku a jeho slitin 280 000 400 000 70,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 40
15 GGC Energy, s.r.o. společnost s ručením omezeným 28647475 Kolíbka 167 000 240 000 69,58% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 22
5 MATUŠ TRADE s.r.o. společnost s ručením omezeným 26865157 Testování měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika 280 000 400 000 70,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 19
Celkem  427 000,00 3 841 600,00
Poskytnutí investičních dotací - Dotační titul 2
Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznat. nákladech projektu Délka trvání projektu Pořadí dle hodnocení
4 FLTC Europe a.s. akciová společnost 28612680 Nově vytvořené pracovní místo výzkumného pracovníka 265 300,00 530 600,00 50,00% do 31.12.2016 1
1 Dodávky automatizace pol. s r.o. společnost s ručením omezeným 60779969 Středisko pro vývoj a inovaci průmyslových zařízení a technologií 221 200,00 442 400,00 50,00% do 31.12.2016 2
Celkem 486 500,00 973 000,00

Seznam projektů nenavržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II"

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznat. nákladech projektu Délka trvání projektu Spolupracující vysoká škola nebo výzkumná organizace Hodnocení - průměr počtu bodů Důvod neposkytnutí dotace
11 PRONTO autosalón, spol. s r.o. společnost ručením omezeným 49609262 Vývoj konstrukce tažného zařízení pro obytné automobily s nivelizací zadní nápravy 275 000 550 000 50,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 7 nedostatečné naplnění hodnotících kritérií
10 MOTO MERTA s.r.o. společnost ručením omezeným 27859185 Provedení zkoušek a příprava pro homologaci přídavného bezpečnostního rámu pro autoškoly 220 000 440 000 50,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 6 nedostatečné naplnění hodnotících kritérií
9 TK PROFITECH, v.o.s. veřejná obchodní společnost 25883933 Měření výkonnosti tepelných čerpadel vzduch - vzduch, vzduch - voda 225 000 450 000 50,00% do 31.12.2016 Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 1 nedostatečné naplnění hodnotících kritérií
Celkem 720 000 1 440 000
frame-scrollup