Zpráva

Výsledky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seznam schválených projektů DT1

usnesení ZK č. 21/2257

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Hodnocení 1. Hodnocení 2. Hodnocení 3. Celkový počet bodů
16 FLTC Europe a.s. akciová společnost 28612680 Výzkum a vývoj inovativních laserových modulů potkávacího a dálkového světla 300 000,00 750 000,00 40,00% 1. 6. 2016 - 1. 6. 2017 29,00 28,00 27,00 84,00
28 VAKAR s.r.o. společnost s ručením omezeným 48391379 Vývoj rychlého měřícího přístroje pro určování magnetické kvality elektrotechnických plechů pro magnetická jádra 245 000,00 350 000,00 70,00% 1. 5. 2016 - 31. 8. 2017 27,00 27,00 30,00 84,00
19 mcePharma s.r.o. společnost s ručením omezeným 27815773 Vývoj technologie pro přípravu potravinového doplňku obsahující kurkumin s vysokou mírou biodostupnosti ve formě ODT tablet (orálně dispergovatelené tablety) 150 000,00 300 000,00 50,00% 1. 6. 2016 - 31. 8. 2017 27,00 28,00 25,00 80,00
27 MATEX PM, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26390906 Optimalizace technologie renovace nástrojů pro výrobu tlakových láhví 274 400,00 392 000,00 70,00% 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017 26,00 24,00 26,00 76,00
13 NEVIS BAU CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 02236028 Aplikace moderních materiálů na akustický obklad, ověření jeho vlastností 300 000,00 600 000,00 50,00% 1. 7. 2016 - 31. 8. 2017 24,00 26,00 24,00 74,00
4 Thermo Sanace s.r.o. společnost s ručením omezeným 28622201 Vývoj nového nátěrového prostředku se zvýšenou odolností proti hoření pro památkově chráněné objekty 128 000,00 256 000,00 50,00% 1. 6. 2016 - 31. 3. 2017 23,00 26,00 20,00 69,00
17 Hutní montáže-Svarservis, s.r.o. společnost s ručením omezeným 64084060 Vývoj a realizace žíhacího zdroje s nezávislým řízením až dvanácti žíhacích sekcí se zaměřením na provozní bezpečnost a optimalizaci ceny zařízení 300 000,00 600 000,00 50,00% 1. 6. 2016 - 31. 8. 2017 22,00 20,00 23,00 65,00
8 ITA, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 15503933 Výpočtová simulace ochlazování válců během procesu válcování s cílem optimalizovat kvalitu vývalku a životnost válců 100 000,00 200 000,00 50,00% 1. 6. 2016 - 31. 8. 2017 20,00 19,00 18,00 57,00
5 SHIFT s.r.o. společnost s ručením omezeným 48391042 Rozšíření hardwarových a softwarových možností přístupového systému 300 000,00 600 000,00 50,00% 1. 7. 2016 - 31. 8. 2017 20,00 17,00 19,00 56,00
  Celkem:       2 097 400,00 4 048 000,00            

Seznam schválených projektů DT2

usnesení ZK č. 21/2257

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Návrh pořadí 1. Návrh pořadí 2. Návrh pořadí 3. Výsledné pořadí
1 ATEsystem s.r.o. společnost s ručením omezeným 01392042 Spolufinancování nákladů na nově vytvořené pracovní místo výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti podniku 269 600,00 552 600,00 48,79% 1. 7. 2016 - 31. 8. 2017 1 3 1 1
9 Sky Paragliders a.s. akciová společnost 25397893 Rozšíření VaV oddělení ve firmě Sky Paragliders a.s. 300 000,00 607 800,00 49,35% 1. 7. 2016 - 31. 8. 2017 2 1 2 2
3 Invent Medical Group, s.r.o. společnost s ručením omezeným 04611535 Direct Digital Manufacturing pro ortotiku, protetiku a související obory 300 000,00 627 000,00 47,85% 1. 4. 2016 - 31. 8. 2017 3 2 3 3
10 D3Soft s.r.o. společnost s ručením omezeným 25900595 Rozšíření vývojového oddělení D3Soft, s.r.o. 300 000,00 600 000,00 50,00% 1. 2. 2016 - 30. 4. 2017 4 5 4 4
11 D3Soft Future s.r.o. společnost s ručením omezeným 27856631 D3Soft Future s.r.o. - rozšíření výzkumně-vývojového oddělení SW 300 000,00 600 000,00 50,00% 1. 5. 2016 - 31. 3. 2017 5 4 5 5
2 Argutec, s.r.o. společnost s ručením omezeným 29453721 3D skenování při výrobě za tepla v kombinaci s termovizí 234 500,00 469 000,00 50,00% 1. 7. 2016 - 31. 8. 2017 6 6 6 6
20 IMCoPharma a.s. akciová společnost 27845311 Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a multifunkčních excipientů, pro použití ve výrobě pevných lékových forem 300 000,00 600 000,00 50,00% 1. 1. 2016 - 31. 8. 2017 7 7 7 7
14 Vítkovice-výzkum a vývoj-technické aplikace a.s. akciová společnost 27677257 Vývoj jednoúčelových CNC strojů 296 100,00 592 280,00 49,99% 1. 6. 2016 - 31. 7. 2017 8 8 8 8
        Celkem 2 300 200,00 4 648 680,00            

Seznam neschválených projektů

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Hodnocení 1 Hodnocení 2 Hodnocení 3 Celkový počet bodů Důvod vyřazení
7 COUP Ostrava s.r.o. společnost s ručením omezeným 60774100 Experimentální měření výbuchových parametrů směsí par olejů dispergovaných ve vzduchu 300 000,00 429 000,00 69,93% 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017 11,00 10,00 11,00 32,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
6 IHAS s.r.o. společnost s ručením omezeným 26824922 Výzkum výbuchových parametrů směsí chemicky různých typů plynů 300 000,00 600 000,00 50,00% 1. 7. 2016 - 30. 5. 2017 10,00 10,00 11,00 31,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
18 LODIOS, s.r.o. společnost s ručením omezeným 60775220 Rozvoj systémů dopravy v klidu v rámci záměru SMART CITIES 299 600,00 428 000,00 70,00% 1. 10. 2016 -30. 4. 2017 9,00 11,00 10,00 30,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
26 ENVIspot a.s. akciová společnost 28472195 Vývoj automatického bezdrátového luxmetru pro měření a okamžitý záznam naměřených dat do pole měřených hodnot na tabletu 300 000,00 428 571,00 70,00% 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 10,00 10,00 9,00 29,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
24 BREBECK Composite s.r.o. společnost s ručením omezeným 29381657 Transfer technologie řezání vodním paprskem do výrobního prostředí společnosti BREBECK Composite s.r.o. 300 000,00 500 000,00 60,00% 1. 1. 2017 - 31. 8. 2017 8,00 7,00 8,00 23,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
15 BENEKOVterm s.r.o. společnost s ručením omezeným 25839811 Vývoj a měření automatického kotle < 100kW až 250kW 250 000,00 500 000,00 50,00% 1. 6. 2016 - 31. 8. 2017 5,00 6,00 6,00 17,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
22 L2LED, s.r.o. společnost s ručením omezeným 03486397 Optimalizace křivek svítivosti LED svítidla veřejného osvětlení v tzv. dynamickém režimu (elektronická regulace tvaru vyzařovací charakteristiky) pro různé třídy a rozměry komunikací 263 900,00 377 000,00 70,00% 1. 6. 2016 - 31. 8. 2017 3,00 4,00 4,00 11,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
25 SODEKO Tools, s.r.o. společnost s ručením omezeným 04574184 Výzkum v oblasti snižování energetické náročnosti procesu obrábění lisovacích forem z korozivzdorných a nástrojových ocelí 280 000,00 400 000,00 70,00% 1. 1. 2017 - 31. 8. 2017 3,00 8,00 0,00 11,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
23 Fishnet, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26837871 Adaptivní e-learningový systém s využitím videoobsahu a metod pro podporu rozhodování 298 900,00 427 000,00 70,00% 31. 8. 2016 - 31. 7. 2017 1,00 4,00 0,00 5,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
12 MOTO MERTA s.r.o. společnost s ručením omezeným 27859185 Provedení zkoušek a příprava pro homologaci přídavného bezpečnostního rámu pro autoškoly 260 000,00 520 000,00 50,00% 1. 1. 2016 -31. 8. 2017 0,00 0,00 1,00 1,00 z důvodu nízkého bodového hodnocení
21 Greenlux s.r.o. společnost s ručením omezeným 28608747 Dynamické modulární úsporné svítidlo pro osvětlování vnitřních pracovních prostorů 299 600,00 428 000,00 70,00% není uvedeno - - - - z důvodu odstoupení žadatele
  Celkem:       3 152 000,00 5 037 571,00              
frame-scrollup