Zpráva

Výsledky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Seznam projektů navržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015"

Pořadové číslo číslo projektu Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Návrh dotace investice Kč Návrh dotace celkem Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Počet bodů - průměr
1 23 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Optimalizace rekonstrukce prsu-lipomodelace jako miniinvazivní technika autologní rekonstrukce prsu u onkologických pacientů 536 300,00 280 000,00 816 300,00 1 020 400,00 79,99% do 31.3.2017 88
2 40 MEPAC CZ, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26841304 Laserové značení plošných materiálů vysokou rychlostí 132 000,00 863 200,00 995 200,00 1 495 000,00 66,56% do 31.3.2017 86
3 50 VVUÚ, a.s. akciová společnost 45193380 Zkušební zařízení, Zkoušky a vývoj bezpečnostních a pojistných prvků v průmyslu a hornictví 366 100,00 633 900,00 1 000 000,00 1 807 200,00 55,33% do 31.3.2017 83
4 7 DEVIMEX s.r.o. společnost s ručením omezeným 25863223 Realizace výzkumně vyvinutých inovačních řešení, zvyšování užitných vlastností hutních válců postupným bandážováním a vícenásobné recyklace 695 200,00 175 000,00 870 200,00 1 243 331,00 69,99% do 31.3.2017 82,5
5 22 FLTC Europe a.s. akciová společnost 28612680 Fotometrický zobrazovací a měřící tester pro kontrolu automobilových světelných modulů 614 800,00 385 000,00 999 800,00 1 428 300,00 69,99% do 31.3.2017 81
6 58 E&H services a.s. akciová společnost 24718602 Pracoviště pro výzkum a výrobu pozičních systémů a pasivních samplerů pro klinickou a preventivní praxi (2PS) 390 800,00 219 100,00 609 900,00 871 286,00 69,99% do 31.3.2017 80
7 36 ELCOM, a.s. akciová společnost 25077155 Experimentální vývoj nové HW a SW platformy sdružených analyzátorů synchrofázorů, kvality elektřiny a detekce poruch v energetických sítích splňující standardy IEC 61850 115 900,00 884 100,00 1 000 000,00 1 900 000,00 52,63% do 31.3.2017 79,5
8 28 MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. společnost s ručením omezeným 25870807 Výzkum a vývoj technologie intenzivního chlazení oceli odlité do kokily 495 600,00 172 000,00 667 600,00 834 500,00 80,00% do 31.3.2017 79
9 29 Vítkovice Gearworks a.s. akciová společnost 25877933 Stabilita kvality cementované vrstvy výrobků zpracovávaných v etanolem generované nauhličující atmosféře 351 200,00 648 700,00 999 900,00 1 999 900,00 49,99% do 31.3.2017 79
10 12 FONSIL, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 48391816 Výzkum, vývoj a realizace vysoce sofistikovaného multifunkčního všesměrového kola (MVK), s dimenzemi kola konvenčního a s vestavěným elektrickým pohonem v prostoru jeho tělesa, jako báze nového typu univerzální pojezdové jednotky, dosahující vysoké úrovně mobility (všesměrovosti), řiditelnosti a kompaktnosti i univerzálnosti a velkého potenciálu aplikací 697 900,00 297 500,00 995 400,00 1 422 000,00 70,00% do 31.3.2017 78,5
11 37 PTS Josef Solnař, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26872951 Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely 221 200,00 56 000,00 277 200,00 396 000,00 70,00% do 31.3.2017 77,5
12 1 ZK Design a.s. akciová společnost 25864068 Výzkum a vývoj spalovacích komor pro kotle malých výkonů na tuhá paliva a jejich vliv na snížení emisí 26 800,00 276 000,00 302 800,00 504 700,00 59,99% do 31.3.2017 76,5
13 47 Driwhel s.r.o. společnost s ručením omezeným 03179338 Experimentální vývoj elektrického golfového vozíku 643 000,00 357 000,00 1 000 000,00 1 578 600,00 63,34% do 31.3.2017 76,5
14 19 KVADOS, a.s. akciová společnost 25826654 Multiplatformní workflow 696 800,00 300 000,00 996 800,00 1 840 000,00 54,17% do 31.3.2017 75,5
15 6 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Posílení transféru inteligentních systémů do praxe 989 400,00 10 000,00 999 400,00 1 249 400,00 79,99% do 31.3.2017 75
16 9 ING corporation, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 14613794 Návrh a zhotovení DAFO ortéz pomocí 3D digitálních technologií 451 500,00 537 500,00 989 000,00 2 300 000,00 43% do 31.3.2017 75
17 4 SG - Geoinženýring s.r.o. společnost s ručením omezeným 25823884 Vývoj účinné ochrany systému dálkového monitoringu teplot a plynů na důlních odvalech před účinky agresivního prostředí 199 500,00 0,00 199 500,00 292 000,00 68,32% do 31.3.2017 74,5
18 27 IMCoPharma a.s. akciová společnost 27845311 Vývoj multisložkových a multifunkčních excipientů 756 000,00 210 000,00 966 000,00 1 380 000,00 70,00% do 31.3.2017 74,5
8 380 000,00 6 305 000,00 14 685 000,00

Seznam projektů navržených jako náhradníci na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015"

Pořadové číslo číslo projektu Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Návrh dotace investice Kč Návrh dotace celkem Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Počet bodů - průměr
1 20 YOUNG4ENERGY s.r.o. společnost s ručením omezeným 04083351 Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny 796 900,00 203 000,00 999 900,00 1 430 000,00 69,92% do 31.3.2017 73
2 59 GABEN, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 19012021 RFID čtečka pro použití v systémech sběru komunálního odpadu 335 000,00 340 000,00 675 000,00 1 300 000,00 51,92% do 31.3.2017 73
3 10 Solidus Tech s.r.o. společnost s ručením omezeným 29450837 Sofistikované metody identifikace při zajištění bezpečnosti dětí 353 700,00 105 000,00 458 700,00 655 400,00 69,98% do 31.3.2017 72,5
4 17 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 DT-Podpora výzkumu a vývoje VŠB-TUO prostřednictvím investic 787 000,00 213 000,00 1 000 000,00 1 250 000,00 80,00% do 31.3.2017 72,5
5 41 Argutec, s.r.o. společnost s ručením omezeným 29453721 Inovace produktů Surface Scan System a Shape Scan System 653 800,00 315 000,00 968 800,00 1 384 000,00 70,00% do 31.3.2017 71,5
6 39 GeoTEL Geodézie Telemetrie Elektronika s.r.o. společnost s ručením omezeným 27803813 Geodetický železniční vozík vybavený inerciální měřící jednotkou 486 200,00 513 700,00 999 900,00 1 428 500,00 69,99% do 31.3.2017 71
7 15 MonkeyData s.r.o. společnost s ručením omezeným 02731452 Vývoj řešení cloudové analýzy dat 682 500,00 175 000,00 857 500,00 1 225 000,00 70,00% do 31.3.2017 70,5
8 26 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Aplikace 3D laserové skenovací technologie pro účely praktického využití v geovědní praxi 591 000,00 146 400,00 737 400,00 925 200,00 79,70% do 31.3.2017 70
9 34 TRINIDON, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 49610872 Digitalizace sledování a vyhodnocování surovin 643 800,00 161 000,00 804 800,00 1 149 836,00 69,99% do 31.3.2017 69,5
10 43 HV výtahy s.r.o. společnost s ručením omezeným 62302418 Medical machine for animals 791 000,00 203 000,00 994 000,00 1 420 000,00 70,00% do 31.3.2017 68,5
11 44 NEVIS BAU CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 02236028 Řízené tvarové dělení pěnových (akustických) materiálů 770 000,00 210 000,00 980 000,00 1 400 000,00 70,00% do 31.3.2017 68,5
12 33 Silesia Energy spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 28627024 Aplikace komunikačního protokolu IEC 61850 v obecných řídících systémech 349 300,00 105 000,00 454 300,00 649 000,00 70,00% do 31.3.2017 68
13 3 Thermo Sanace s.r.o. společnost s ručením omezeným 28622201 Metodika sanace dřevěných prvků staveb při napadení biotickými činiteli 560 700,00 150 100,00 710 800,00 1 015 500,00 69,99% do 31.3.2017 67,5
14 14 VAE informační systémy, s r.o. společnost s ručením omezeným 61972452 Univerzální zobrazovací a informační systém pro průmyslové použití 705 300,00 284 900,00 990 200,00 1 414 700,00 69,99% do 31.3.2017 67
15 16 Uniwise s.r.o. společnost s ručením omezeným 28658965 Softvérová a metodická podpora plánování a řízení pro střední firmy 789 600,00 203 000,00 992 600,00 1 418 000,00 70,00% do 31.3.2017 67
16 55 SOLBIEN a.s. akciová společnost 27827143 Termická dekompozice podsítné frakce odpadní biomasy a vyrobeného tuhého alternativního paliva 637 000,00 343 000,00 980 000,00 1 400 000,00 70,00% do 31.3.2017 66,5
17 48 Elite Timber Construction, s.r.o. společnost s ručením omezeným 03815749 Revoluční objekt k bydlení 481 000,00 207 000,00 688 000,00 983 200,00 69,97% do 31.3.2017 65,5
18 21 VÍTKOVICE ÚAM a.s. akciová společnost 28594771 Centrum diagnostiky a predikce zbytkové životnosti provozovaných strojních zařízení 792 000,00 208 000,00 1 000 000,00 1 250 000,00 80,00% do 31.3.2017 65
19 30 SCE s.r.o. společnost s ručením omezeným 28318731 Vývoj funkčních nápojů 393 800,00 485 800,00 879 600,00 1 256 800,00 69,98% do 31.3.2017 65
20 8 Netles Business, s.r.o. společnost s ručením omezeným 01910272 Energetické využití agromateriálů 697 700,00 283 100,00 980 800,00 1 421 500,00 68,99% do 31.3.2017 63,5
21 18 HMC engineering systém s.r.o. společnost s ručením omezeným 28630343 Výzkum v oblasti nekonvenčních technologií a jejich uplatnění ve strojírenství 250 000,00 130 000,00 380 000,00 550 000,00 69,09% do 31.3.2017 62,5
22 57 BEIDEA s.r.o. společnost s ručením omezeným 28225627 Výroba granulovaného hnojiva s Hydrogelem 145 700,00 75 000,00 220 700,00 321 000,00 68,75% do 31.3.2017 62,5
23 53 petit atelier s.r.o. společnost s ručením omezeným 03787907 Vyvoření metodiky komplexního architektonicko-stavebního řešení Smart Home v souvislosti s koncepcí Smart Cities s ohledem na potřeby obyvatel při využití chytrých tecnnologií 293 700,00 327 300,00 621 000,00 887 700,00 69,95% do 31.3.2017 60
24 13 Huisman Konstrukce, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25370545 Modernizace svařovacího procesu jemnozrnných ocelí 211 700,00 775 000,00 986 700,00 1 973 500,00 49,99% do 31.3.2017 59,5
25 42 MB PHARMA s.r.o. společnost s ručením omezeným 25687191 Stabilita přípravku Lyzodol v tekuté formě 437 500,00 207 900,00 645 400,00 922 000,00 70,00% do 31.3.2017 59,5
26 46 HUPL CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 28602706 Model působení vodního paprsku pro řízení 3D obrábění tvrzených plastových materiálů 441 000,00 483 000,00 924 000,00 1 320 000,00 70,00% do 31.3.2017 59,5
27 61 Niche IN.CO s.r.o. společnost s ručením omezeným 27846181 Hlína.cz - vývoj a nového portálu a testování nové webové služby 203 000,00 0,00 203 000,00 290 000,00 70,00% do 31.3.2017 58,5
28 32 KaP system, s.r.o. společnost s ručením omezeným 28655559 Vývoj elektronického světlovodu se záložním zdrojem 517 900,00 149 300,00 667 200,00 953 100,00 70,00% do 31.3.2017 58
29 11 GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26850010 Ochrana osob a zboží v blízkosti manipulačních strojů 529 800,00 163 900,00 693 700,00 991 900,00 69,93% do 31.3.2017 54,5
30 31 IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. zapsaný spolek 26543681 Brownfieldy jako příležitost 203 000,00 0,00 203 000,00 290 000,00 70,00% do 31.3.2017 53,5
31 35 Business Intelligence, s r.o. společnost s ručením omezeným 01483153 Prokročilé metody analýzy obrazu v průmyslových aplikacích 504 000,00 157 500,00 661 500,00 945 000,00 70,00% do 31.3.2017 52
32 2 AguaKlim, s.r.o. společnost s ručením omezeným 27849562 Komplexní intenzivní lůžková léčebně reahab. péče dětských pacientů s DMO a získanými potížemi mozku - pilotní studie 478 800,00 520 800,00 999 600,00 2 291 555,00 43,62% do 31.3.2017 50,5
33 54 NOVOGEAR, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 49611208 Optimalizace výroby ozubených kol a převodovek 384 000,00 360 000,00 744 000,00 1 240 000,00 60,00% do 31.3.2017 50,5
34 38 BRYXLE.CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 28101944 Využití přízemního proudění pro větrnou elektrárnu 249 200,00 311 700,00 560 900,00 801 400,00 69,99% do 31.3.2017 49,5
35 45 ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. zapsaný ústav 28614950 Moderní technologie 21. století jako prostředek pro řešení bezpečnostních rizik 745 000,00 255 000,00 1 000 000,00 1 250 000,00 80,00% do 31.3.2017 46
36 51 Vysoká škola podnikání, a.s. akciová společnost 25861271 Vývoj komunikačního a obchodního řešení, využívající cloudové technologie a 3D grafiku pro zavedení inovovaného produktu "bezpečnostní svodidla" společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na vybrané domácí a mezinárodní trhy 469 000,00 150 000,00 619 000,00 773 800,00 79,99% do 31.3.2017 45,5
37 52 LODIOS, s.r.o. společnost s ručením omezeným 60775220 ONLINE PARKING 136 300,00 0,00 136 300,00 194 800,00 69,97% do 31.3.2017 43
38 60 NanoTrade s.r.o. společnost s ručením omezeným 45307971 Vývoj lyžařských simulátorů 380 500,00 140 000,00 520 500,00 743 600,00 69,99% do 31.3.2017 35
18 877 400,00 9 061 400,00 27 938 800,00

Seznam projektů nenavržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015"

Pořadové číslo číslo projektu Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Návrh dotace investice Kč Návrh dotace celkem Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Pozn.:
1 5 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. obecně prospěšná společnost 25840886 Výzkum charakteristik sociálně-ekonomického statusu obyvatel v sociálně slabých komunitách Moravskoslezského kraje 384 000,00 96 000,00 480 000,00 600 000,00 80,00% do 31.3.2017 projekt nespadá do oblasti podpory dotačního programu
2 24 KUBERG s.r.o. společnost s ručením omezeným 29382696 Vývoj prototypu nového BLDC motoru pro elektromotocykly KUBERG 781 900,00 210 000,00 991 900,00 1 417 000,00 70,00% do 31.3.2017 žadatel odstoupil-překočení hranice podpory de minimis
3 25 KOFING, a.s. akciová společnost 25826336 Vývoj metodiky ověřování kvalifikačních svárových spojů 680 000,00 0,00 680 000,00 1 360 000,00 50,00% do 31.3.2017 žadatel odstoupil-překočení hranice podpory de minimis
4 49 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 Nový typ spřažených dřevo-betonových mostů 235 000,00 85 000,00 320 000,00 400 000,00 80,00% do 31.3.2017 druhá žádost v dotačním programu
5 56 Jan Rubý fyzická osoba 41082966 Optimalizace využití a zpracování datových výstupů Ground Pulse Radaru 372 400,00 327 600,00 700 000,00 1 000 000,00 70,00% do 31.3.2017 není oprávněným žadatelem dle podmínek dotačního programu
2 453 300,00 718 600,00 3 171 900,00
frame-scrollup