Zpráva

Výsledky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČO žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady na podpořené projektové záměry Výše dotace na podpořené projektové záměry Počet podpořených projektových záměrů Podpořené projektové záměry č. (dle pořadí v žádosti) Celkové uznatelné náklady na náhradní projektové záměry Výše dotace na náhradní projektové záměry Náhradní projektové záměry č. (dle pořadí v žádosti)
1 Slezská univerzita v Opavě Veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2018 300 000 Kč 270 000 Kč 1 4 × × ×
2 Ostravská univerzita Veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě 3 600 000 Kč 3 240 000 Kč 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18 × × ×
3 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Veřejná vysoká škola 61989100 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB-TUO 2018 7 400 000 Kč 6 660 000 Kč 27 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 200 000 Kč 180 000 Kč 35
  11 300 000 Kč 10 170 000 Kč 40   200 000 Kč 180 000 Kč  
Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČO žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady na nepodpořené projektové záměry Výše dotace nepodpořených projekových záměrů Počet nepodpořených projektových záměrů Nepodpořené projektové záměry č. (dle pořadí v žádosti)
1 Slezská univerzita v Opavě Veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2018 900 000 Kč 810 000 Kč 3 1, 2, 3
2 Ostravská univerzita Veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě 1 843 200 Kč 1 620 000 Kč 6 9, 10, 11, 12, 16, 17
3 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Veřejná vysoká škola 61989100 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB-TUO 2018 2 100 000 Kč 1 890 000 Kč 7 3, 5, 13, 20, 25, 26, 33
  4 843 200 Kč 4 320 000 Kč 16  
frame-scrollup