Zpráva

Výsledky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Zastupitelstvo kraje dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/760 schválilo dotace v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2018

Schválené žádosti - Dotační titul č. 1

(17 žádostí, maximální počet bodů je 280):

Poř. číslo Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Název projektu/účel Celkové plánované náklady projektu (v Kč) Podíl dotace na nákladech projektu v % Požadované prostředky (v Kč)*) Druh dotace Termín zahájení projektu Termín ukončení projektu Celkové bodové ohodnocení
55 00600695 Obec Zbyslavice obec Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART obec Zbyslavice 136 000 59,56 81 000 neinvestiční 1.3.2018 30.11.2018 244
40 22854592 Občanské sdružení Čisté Klimkovice spolek Lesní park Klimkovice - čistá mobilita 250 000 60,00 150 000 neinvestiční 1.2.2018 30.11.2018 232
47 49629549 Česká společnost ornitologická spolek Osvěta přírodě šetrného zemědělského hospodaření 104 500 67,94 71 000 neinvestiční 1.2.2018 30.11.2018 213
39 00635499 Obec Rohov obec Naučná stezka "Příroda za rohem Rohova" 337 000 44,51 150 000 kombinovaná 2.1.2018 15.12.2018 195
46 24787701 Recyklohraní, o.p.s. obecně prospěšná společnost Recyklohraní v Moravskoslezském kraji 104 000 69,23 72 000 neinvestiční 1.5.2018 15.12.2018 194
49 28551656 infinity-progress z. s. spolek Přírodní dědictví Beskyd 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.3.2018 30.11.2018 193
56 47657901 ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 pobočný spolek Doprava dětí do Domu přírody Poodří 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.3.2018 31.10.2018 193
13 00576921 Obec Třanovice obec Údržba naučných stezek Třanovice 250 000 59,20 148 000 neinvestiční 5.1.2018 30.11.2018 189
4 00297721 Obec Bartošovice obec Obnova a rozšíření Zámecké naučné stezky v Bartošovicích 132 000 60,00 79 200 kombinovaná 1.1.2018 31.8.2018 185
27 00298077 Město Kopřivnice obec Třídím dobře, třídím rád! 120 000 60,00 72 000 neinvestiční 1.2.2018 1.6.2018 185
11 00300063 Město Hlučín obec Doprava hlučínských žáků do vzdělávacích institucí 75 000 93,33 70 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 178
16 45239321 Sdružení rodičů při Masarykově ZŠ a MŠ Bohumín, z. s. spolek Příroda všemi smysly 55 000 100,00 55 000 neinvestiční 1.4.2018 30.11.2018 177
51 28551656 infinity-progress z. s. spolek URSUS zážitkové centrum 148 200 69,84 103 500 neinvestiční 1.3.2018 30.11.2018 168
54 64120805 ZO ČSOP LUBNO pobočný spolek Za poznáním v přírodě 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.2.2018 15.12.2018 162
8 22909672 Enviko, z. s. spolek Příroda Moravskoslezského kraje - voda a mokřady 210 000 70,00 147 000 neinvestiční 1.3.2018 30.11.2018 158
18 27772888 ŠOV Třanovice, o.p.s. obecně prospěšná společnost Zelené centrum - EVVO pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 101 000 69,90 70 600 neinvestiční 1.3.2018 31.10.2018 156
48 04487478 Centrum udržitelného rozvoje, z. s. spolek Zavádění standardů udržitelného podnikání v Moravskoslezském kraji 214 286 70,00 150 000 neinvestiční 1.4.2018 30.11.2018 128
CELKEM v Kč: 2 446 986 1 629 300

Schválené žádosti - Dotační titul č. 2

(12 žádostí, maximální počet bodů je 240):

Poř. číslo Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Název projektu/účel Celkové plánované náklady projektu (v Kč) Podíl dotace na nákladech projektu v % Požadované prostředky (v Kč)*) Druh dotace Termín zahájení projektu Termín ukončení projektu Celkové bodové ohodnocení
20 61989088 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace příspěvková organizace Vím co dýchám 39 500 100,00 39 500 neinvestiční 1.2.2018 30.11.2018 232
57 73184357 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace příspěvková organizace Bádáme s přírodou 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 221
34 29445191 Soukromá Základní škola PIANETA s.r.o. s.r.o. Objevování kouzla přírodních věd žáky SZŠ Pianeta 60 000 99,83 59 900 neinvestiční 1.4.2018 30.11.2018 205
50 75086778 Dům dětí a mládeže Vratimov, p. o. příspěvková organizace Naše budoucnost je věda 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.1.2018 30.11.2018 196
9 45234604 Základní škola Břidličná, okres Bruntál příspěvková organizace Příroda pod lupou 55 000 96,36 53 000 neinvestiční 1.2.2018 1.12.2018 175
12 70934002 Mateřská škola Ostrava, Varenská 2977/2a, příspěvková organizace příspěvková organizace Kouzelná zahrada 60 000 100,00 60 000 neinvestiční 1.2.2018 30.11.2018 169
21 25380541 Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o. s.r.o. Poznáváme a učíme se od jara do zimy 61 920 98,84 61 200 neinvestiční 21.3.2018 15.12.2018 164
6 61988677 Masarykova Základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace příspěvková organizace Badatelem ve škole i v terénu 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.4.2018 30.11.2018 162
5 75029120 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace příspěvková organizace Zdravá, krásná, voňavá... 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.3.2018 30.11.2018 160
35 61989061 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace příspěvková organizace Bádání napříč výukou 63 800 100,00 63 800 neinvestiční 1.1.2018 30.11.2018 155
41 04232569 Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. s.r.o. Cestička skřítka Rozekvítka 69 050 89,50 61 800 neinvestiční 1.2.2018 30.11.2018 131
7 70984344 Základní škola Hradec nad Moravicí okres Opava, příspěvková organizace příspěvková organizace Mladí badatelé 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.2.2018 30.11.2018 111
CELKEM v Kč: 759 270 749 200

Schválené žádosti - Dotační titul č. 3

(3 žádosti, maximální počet bodů je 200):

Poř. číslo Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Název projektu/účel Celkové plánované náklady projektu (v Kč) Podíl dotace na nákladech projektu v % Požadované prostředky (v Kč)*) Druh dotace Termín zahájení projektu Termín ukončení projektu Celkové bodové ohodnocení
42 64609910 ZP Otice, a.s. akciová společnost Den otevřených dveří ZP Otice, a.s. 50 000 100,00 50 000 neinvestiční 1.3.2018 30.9.2018 193
33 25819712 Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice družstvo Exkurze pro děti a mládež do zemědělského podniku s mlékárnou 50 000 100,00 50 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 156
32 73367290 Bc. Martin Carbol zemědělský podnikatel Den na farmě s ochutnávkou produktů 49 600 99,60 49 400 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 124
CELKEM v Kč: 149 600 149 400

Schválené žádosti - Dotační titul č. 4

(4 žádosti, maximální počet bodů je 240):

Poř. číslo Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Název projektu/účel Celkové plánované náklady projektu (v Kč) Podíl dotace na nákladech projektu v % Požadované prostředky (v Kč)*) Druh dotace Termín zahájení projektu Termín ukončení projektu Celkové bodové ohodnocení
36 14613271 Český svaz včelařů, z. s., ZO Frýdek-Místek pobočný spolek VKM Frýdek-Místek a VKM Ambrožíci Havířov 72 000 69,44 50 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 236
3 62351346 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Kopřivnice pobočný spolek Zahájení činnosti včelařského kroužku 71 000 69,72 49 500 neinvestiční 1.1.2018 10.12.2018 207
22 75088380 Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace příspěvková organizace Podpora činnosti včelařského kroužku 31 450 69,95 22 000 neinvestiční 1.1.2018 30.11.2018 190
31 63026201 Český svaz včelařů, z. s., ZO Baška pobočný spolek Podpora mládeže včelařského kroužku Baška 72 700 68,78 50 000 neinvestiční 1.1.2018 12.12.2018 147
CELKEM v Kč: 247 150 171 500

*) U žádostí, jejichž požadovaná výše dotace nebyla v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny, byla v souladu se čl. VII odst. 4 podmínek dotačního programu požadovaná výše dotace upravena po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.

Rozpis kombinovaných dotací:

Poř. číslo Příjemce dotace/žadatel Požadované prostředky (v Kč) Druh dotace Investiční náklady (v Kč) Neinvestiční náklady (v Kč)
39 00635499 Obec Rohov 150 000 kombinovaná 147 000 3 000
4 00297721 Obec Bartošovice 79 200 kombinovaná 28 800 50 400

Neschválené žádosti

Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ (celkem 22)

Poř. číslo Příjemce dotace/ žadatel Dotační titul Právní forma Název projektu/účel Celkové plánované náklady projektu (v Kč) Podíl dotace na nákladech projektu v % Požadované prostředky*) Druh dotace Termín zahájení projektu Termín ukončení projektu Důvod vyřazení
1 70984697 Mateřská škola Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace 2 příspěvková organizace Učíme se na louce 69 600 97,13 67 600 neinvestiční 1.3.2018 30.11.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h), i)
2 62351346 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Kopřivnice 1 pobočný spolek Festival medu a písničky - včelařské dny v muzeu 256 500 58,44 149 900 neinvestiční 1.1.2018 10.11.2018 neuznatelný náklad v rozpočtu projektu
10 22863915 Komunitní škola Bartošovice, z. s. 4 spolek Vliv dostatku včelí pastvy na úspěšný chov matek 50 000 69,60 34 800 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h)
14 61988731 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace 2 příspěvková organizace U nás na zahrádce mezi paneláky 70 000 100,00 70 000 neinvestiční jaro 2018 31.11. 2018 chybné nastavení termínů realizace projektu
15 47814781 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Vřesina 4 pobočný spolek Dovybavení včelínu pro VKM při ČSV z. s. základní organizace Vřesina 41 600 69,47 28 900 neinvestiční 1.1.2018 30.11.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h)
17 63699486 Českého svaz včelařů, z. s., Základní organizace ČSV Oldřichovice 4 pobočný spolek Včelařské kroužky mládeže Oldřichovice 25 000 69,60 17 400 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h)
19 61955531 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace neuveden příspěvková organizace Podpora dopravy v rámci environmentálního vzdělávání 42 000 100,00 42 000 neinvestiční 1.5.2018 31.10.2018 neúplná žádost - č. X, odst. 1, písm. h), i); neuveden dotační titul
23 00373249 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 1 příspěvková organizace Environmentální vzdělávání v Zoo Ostrava 221 000 67,42 149 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 neúplná žádost - č. X, odst. 1, písm. i); neuznatelný náklad v rozpočtu projektu
24 00373249 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 1 příspěvková organizace Environmentální vzdělávání v Zoo Ostrava 221 000 67,42 149 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 neúplná žádost - č. X, odst. 1, písm. i); neuznatelný náklad v rozpočtu projektu
25 60802596 Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace 2 příspěvková organizace Putování kapky vody 70 000 100,00 70 000 neinvestiční 1.1.2018 30.6.2018 neuznatelný náklad v rozpočtu projektu
26 002966643 Statutární město Frýdek-Místek 1 obec Den Země 2018 127 750 59,96 76 600 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h)
28 47657901 ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 1 pobočný spolek Zatraktivnění Domu přírody Poodří pro veřejnost 214 300 70,00 150 000 neinvestiční 1.2.2018 15.12.2018 neuznatelný náklad v rozpočtu projektu
29 00601179 Městské informační a kulturní středisko Krnov 1 příspěvková organizace Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko 107 000 69,16 74 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 nesprávně označená obálka; chybějící CD s přílohami; v rozpočtu projektu překročena max. částka na osobní náklady
30 27043916 Venkovská škola Bludička, z. s. 3 spolek Malý bača 50 129 99,54 49 900 neinvestiční neurčen neurčen chybějící strana projektové části žádosti a chybějící termín realizace projektu
37 14613271 Český svaz včelařů, z. s., ZO Frýdek-Místek 1 pobočný spolek Svět včel - svět poznání 207 000 69,57 144 000 neinvestiční 1.1.2018 15.12.2018 neuznatelný náklad v rozpočtu projektu
38 05374146 Balónek, z. s. 1 spolek Živá voda 108 000 68,70 74 200 neinvestiční 1.2.2018 30.11.2018 chybějící CD s přílohami; neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. f), h)
43 04227940 Včelařský spolek Moravy a Slezska z. s. 1 spolek Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve vztahu k veřejnosti 205 000 70,00 143 500 neinvestiční 6.1.2018 30.10.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h); rozpor mezi žádostí a nákladovým rozpočtem
44 04227940 Včelařský spolek Moravy a Slezska z. s. 4 spolek Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství 54 000 70,00 37 800 neinvestiční 1.3.2018 30.9.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h)
45 68911530 Hnutí DUHA Jeseníky neuveden pobočný spolek Řeka pro všechny - zapojení veřejnosti do úprav řeky 194 475 70,00 136 200 neurčen 4.4.2018 15.12.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. d), e), f), g, h), i); není použit formulář k rozpočtu; neuveden dotační titul
52 70981396 Základní škola a Mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace 3 příspěvková organizace Zdravá mysl, zdravé tělo, zdravá škola, zdravé děti 40 000 100,00 40 000 neinvestiční 1.4.2018 30.11.2018 neúplná žádost - čl. X, odst. 1, písm. h), i); neoprávněný žadatel v dotačním titulu č. 3; chybně vyplněn nákladový rozpočet projektu
53 60798866 ZO ČSOP Jeseník nad Odrou neuveden pobočný spolek Od semínka na talíř 56 000 89,29 50 000 neinvestiční 1.3.2018 31.11.2018 chybně vyplněn nákladový rozpočet projektu; rozpor mezi žádostí a rozpočtem; neuveden dotační titul
58 01761081 EDUhelp, o. p. s. 1 obecně prospěšná společnost Rok na statku 11 200 100,00 11 200 neinvestiční 1.3.2018 31.12.2018 chybné nastavení termínů realizace projektu
CELKEM v Kč: 2 441 554 1 766 000

*) U žádostí, jejichž požadovaná výše dotace nebyla v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny, byla v souladu se čl. VII odst. 4 podmínek dotačního programu požadovaná výše dotace upravena po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.

frame-scrollup