Zpráva

Výsledky dotačního programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019

Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením číslo 11/1211 ze dne 13. března 2019.

Schválené dotace

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019

Číslo žádosti Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na celkových uznatelných nákladech Schválená dotace (v Kč) Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
14/19 Sdružení přátel polské knihy, z.s. 69624186 spolek S knihou na cestách 2019 139 000 50,36 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 22
22/19 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 41030435 spolek Młode Zaolzie-Mladé Zaolzí 100 000 50,00 50 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 21
20/19 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Všichni máme šanci 118 200 67,68 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 20
10/19 Kongres Poláků v České republice, z. s. 00535613 spolek Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2019 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 20
4/19 Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace 00320463 příspěvková organizace Prolínání kultur 2019 - festival národnostních menšin 289 700 27,61 80 000 neinvestiční 1. 3. - 30. 9. 2019 20
16/19 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 00442771 spolek Jubileum 70 let měsíčníku Zwrot 122 000 52,46 64 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 20
17/19 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 00442771 spolek Jubilejní koncert k 100 výročí narození Stanisława Hadyny 105 000 60,95 64 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 20
5/19 Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. 05100569 spolek Den dětí – Trung Thu 146 300 54,68 80 000 neinvestiční 1. 1. - 30. 11. 2019 20
6/19 Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. 05100569 spolek Lunární nový rok 2019 144 200 55,48 80 000 neinvestiční 1. 1. - 30. 4. 2019 20
9/19 Kongres Poláků v České republice, z. s. 00535613 spolek Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2019 231 000 34,63 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 19
24/19 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích z.s. 69624054 spolek "Dożynki Śląskie" 126 000 63,49 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 19
21/19 SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU JACKOVÉ 68334320 spolek XXI. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Jackové dětem 107 000 46,73 50 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 19
19/19 Ducatus Teschinensis z. s. 27059979 spolek Od Cieszyna do Bogumina 409 000 19,56 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 18
11/19 Górole-Folklorní soubor, spolek 64121038 spolek 41. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH KAPEL A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 18
23/19 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 41030435 spolek Wakacje z tradycją - Prázdniny s tradicí 83 000 42,17 35 000 neinvestiční 1. 7. - 31. 8. 2019 18
3/19 ASOCIACE ŘECKYCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Krnov-Město, pobočný spolek 70928525 spolek Připomenutí významných dnů a oslava státních svátků Řecké republiky 108 000 37,04 40 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 17
8/19 ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Karviná, pobočný spolek 65890779 spolek Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2019 188 300 42,49 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 16
12/19 Obec Slovákov v Karvinej 60784539 spolek Podpora činnosti aneb Návrat ke kořenům 75 400 69,50 52 400 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 16
2/19 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Dějiny naší rodiny 98 100 69,32 68 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 16
7/19 Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s. 69206414 spolek Společenské akce v romském kulturním a společenském centru 114 000 66,67 76 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 14
1/19 Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s. 64120775 spolek Jubilejní koncert k 65. výročí PZŚ Hutnik 95 000 52,63 50 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2019 14
Celkem 3 074 200 1 419 400

Neschválené dotace

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019

Číslo žádosti Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na celkových uznatelných nákladech Požadovaná dotace (v Kč) Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
15/19 Hnutí romských studentů, z.s. 07272103 spolek II. ročník Mezinárodního dne Romů v Ostravě 588 000 13,35 78 500 neinvestiční Vyřazeno. Porušení podmínky dotačního programu - právnická osoba nevykonává činnost ve prospěch národnostních menšin nejméně 1 rok ke dni podání žádosti o dotaci.
Celkem 588 000 78 500
frame-scrollup